Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 10 sierpnia 2020

ACARTUS ACA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ACREBIT ACR NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
ARTGAMES ARG NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ATENDE ATD GPW Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATM ATM GPW NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
ATMGRUPA ATG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
BIZTECH BTK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EKOPARK EPR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HGAMES HBG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
JWA JWA NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MOONLIT MLT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PATFUND PFD NC NWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki.
PLAY PLY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RESBUD RES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
SYNERGA SNG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz scalenia akcji.
UNIFIED UFC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WADEX WAX GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

wtorek 11 sierpnia 2020

7LEVELS 7LV NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ABAK ABK NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATONHT ATO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
CMI CMI NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ELQ ELQ NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FARM51 F51 NC NWZA ws. przyjęcia pisemnej opinii zarządu uzasadniającej powody przyznania zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
FON FON GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.124.250 akcji serii A.
FTIPROFIT FTI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
GPW GPW GPW Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MENNICA MNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MSM MSM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PLANTWEAR PNW NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PRIMETECH PTH GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
REDDEV RDS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ROVITA ROV NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

środa 12 sierpnia 2020

LOTOS LTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ABAK ABK NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ABSINVEST AIN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
ARI ARI NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ARTIFEX ART GPW NWZA ws. zmiany statutu.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BBINWEST BBA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BITEVIL BIT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BOS BOS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BROADGATE BDG NC Publikacja raportu za 2019 rok.
CAPITAL CPA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
CARBONSTU CRB NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CNT CNT GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
COLUMBUS CLC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
COMECO CMC NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CZARNKOW BRO NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
DEKTRA DKR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
DOOK DOK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EKIOSK EKS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GOVENA GOV NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GRUPAREC GRC NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INBOOK INB NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INFOSCAN IST NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
IZOSTAL IZS GPW Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
KORBANK KOR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LUG LUG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
MEDICALG MDG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
MODE MOE NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MODERNCOM MCE NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
PBGAMES PBT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
PBGAMES PBT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PHOTON PEN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PIK PIK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PRAGMAINK PRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
PROCHEM PRM GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,48 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stevena George’a Tappana.
REDDEV RDS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SONKA SOK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
UHYECA ECA NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
VERBICOM VRB NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
Cisco CSCO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

czwartek 13 sierpnia 2020

4MOBILITY 4MB NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AGROMEP AGP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AITON AIT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ARTP TYP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
ATLASEST ATL GPW ZWZA
AZTEC AZC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BLOOBER BLO NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BNPPPL BNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CASPAR CSR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
COPERNIC CRS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CREEPYJAR CRJ NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CZARNKOW BRO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
DBENERGY DBE NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
DROZAPOL DPL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2019 rok.
ECHO ECH GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
EFIXDM EFX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki.
EKOBOX EBX NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ERG ERG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
FASTFIN FFI GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
FERRUM FER GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
FORPOSTA FPO NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GRMEDIA GME NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GRODNO GRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
GTRINITY GTY NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HORTICO HOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
HYDROTOR HDR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
IIAAV IIA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.208.526 akcji zwykłych na okaziciela.
INFOSCAN IST NC Dzień pierwszego notowania na NC 388.349 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
INVESTEKO IVE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
KOMPAP KMP GPW Wypłata dywidendy 0,39 zł na akcję.
KUPIEC KPC NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MEDIANPOL MDN NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MEDINICE ICE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
MIRBUD MRB GPW Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
MOBRUK MBR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NEPTIS YAN NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NETWISE NTW NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
OPTIZENLB OPT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PHIWIERZY PHI NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za 2019 rok.
POINTPACK PNT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
POLTRONIC PTN NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PYRAMID PDG NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 551.000 akcji serii A, 449.000 akcji serii B, 81.000 akcji serii C, 50.000 akcji serii D oraz 100.000 akcji serii E.
REMEDIS REM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
S4E S4E NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SEVENET SEV NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za 2018 rok.
SIMFABRIC SIM NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
TAMEX TOS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
WODKAN WOD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
Applied Materials AMAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
RWE RWE.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

piątek 14 sierpnia 2020

01CYBATON 01C NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
2INTELLECT 2IT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
5THAVENUE 5AH NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
7FIT 7FT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AALLIANCE AAS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ACREBIT ACR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ADVERTIGO AVE NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AFHOL AFH NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AGROLIGA AGL NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AGROTOUR AGR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AKCEPTFIN AFC NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ALDA ALD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ALUMAST ALU NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
APANET APA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
APIS ASA NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AQUAPOZ AQA NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ARENAPL ARE NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ASTRO ASR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ATCCARGO ATA NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ATONHT ATO NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AUTOSPA ASP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AUXILIA AUX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BALTICON BLT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BINARY BHX NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BIOERG BER NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BIOGENED BGD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BIOMASS BEP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BLKCHNLAB BTC NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BLUMERANG BLU NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BOA BOA NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BORUTA BRU NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BPC BPC NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BPX BPX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BRAND24 B24 NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BRAS BSA NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BVT BVT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CAMBRIDGE CAM NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
CANNABIS CBD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CARLSON CAI NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CARPATHIA CRC NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CCS CCS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
CCTOOLS CCT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CEREALPLT CRP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CIASTZKRA CZK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CLOUD CLD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CORELENS COR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CSY CSY NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
DANKS DNS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
DCD DCD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
DENTAMDC DAM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
DOMLEK DLK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
DRAGEUS DRG NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EASTSIDE ESC NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EC2 EC2 NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ECCGAMES ECC NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ECERAMICS ECR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EDISON EDN NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EFENERGII EFE NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EFIXDM EFX NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EMMERSON EMM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EMONT ELM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EMTASIA EMA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EONET EON NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ERS ERS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EUROSNACK ECK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EUROTAX ETX NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EXCELLENC EXC NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EXIMIT EXM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
FARM51 F51 NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FHDOM FHD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FIGENE FIG NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FINVENTUR FIV NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FITEN FTN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FTIPROFIT FTI NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GALVO GAL NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GENOMED GEN NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GENRG GNG NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GEOTERM GTP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GREMPCO GRM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GRUPAEMM GEM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HAMBURGER MRH NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HEFAL HEF NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HEMP HMP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HGAMES HBG NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HORNIGOLD HRL NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HURTIMEX HRT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu II kwartał 2020 roku.
HYDROTOR HDR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
IDH IDH NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
IGORIA IGT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
IMAGIS IMG NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INCANA ICA NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INDOS INS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INFRA IFA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
INNOGENE IGN NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INTELIWIS ITL NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
INVENTION INM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INWESTPL INW NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INWESTPL INW NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
ISIAG ISG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu II kwartał 2020 roku.
IU IUS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
JRHOLDING JRH NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
JUJUBEE JJB NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
JWA JWA NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KANCELWEC KPI NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KBJ KBJ NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
KKHERBAL KKH NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KLABATER KBT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KLEBAINV KIN NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KLON KLN NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KOFAMA KFM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LAURENPES LPS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LETUS LET NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LGTRADE LGT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LKDESIGN LKS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
LSTECHHOM LSH NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LUKARDI LUK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
M4B M4B NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MADKOM MAD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MAKOLAB MLB NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MARKA MRK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MAXIPIZZA MXP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MEDAPP MDA NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MEDCAMP MDP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MENNICASK MNS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MERA MER NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
MERIT MEI NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MERLINGRP MRG NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MFOOD MFD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MILESTONE MMD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
MILKPOL MLP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MLSYSTEM MLS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 729.999 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MMCPL MMC NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MOVIEGAMES MOV NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MPAY MPY NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
NESTMEDIC NST NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
NEXTBIKE NXB NC Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
NFPL NFP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
NGGAMES NGG NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
NOVAVIS NVV NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
NOVAVISGR NVG GPW ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ORGANIC ORG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PASSUS PAS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PATFUND PFD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PFMEDICAL PFM NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PHN PHN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
POLARISIT PIT NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
POLMT PME NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
POZBUD POZ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
PREFABET PBB NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PRESENT24 P24 NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PROLOG PRL NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
PROMISE PRO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PROPERTYF PLE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PRYMUS PRS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PTWP PTW NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PURE PUR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PYLON PYL NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PYRAMID PDG NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
QUARKVENT QRK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
QUART QRT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
QUARTICON QON NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
QUBICGMS QUB NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
RSY RSY NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SAKANA SKN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
SCPFL SCP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SERINUS SEN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SFD SFD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SFERANET SFN NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SILESIA SSO NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SLASKIEKA SLK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SMSKREDYT SMS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SMSKREDYT SMS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
SOFTBLUE SBE NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SPARKVC SPK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SPYROSOFT SPR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
STANDREW STD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
STEMCELLS SCS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SUMMALING SUL NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
SUNTECH SUN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
SURFLAND SSK NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SZAR SZR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
TAXNET TXN NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
TELEMEDPL TMP NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
TELESTO TLO NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
TELESTR TLS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
TELGAM TLG NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
TELIANI TLV NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
TERMO2PWR T2P NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
TERMOEXP TME NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
THEDUST THD NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
UNITED UTD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
VARSAV VAR NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
VCP VCP NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
VIATRON VIA NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
VIDIS VDS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020 roku.
VISION VIV NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
VOICETEL VOI NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
WADEX WAX GPW Dzień wykupu akcji spółki przez PPH WADEX Spółka Akcyjna oraz Roberta Skrzypczaka po cenie 6,98 zł za akcję.
WERTHHOLZ WHH NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
WOJAS WOJ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2019.
XPLUS XPL NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

sobota 15 sierpnia 2020

CENTURION CTF NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.