MFOOD

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
29 maja 2024 MFOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 MFOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.
31 maja 2023 MFOOD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 MFOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.
31 maja 2022 MFOOD Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
2 listopada 2021 MFOOD NWZA ws. powołania członka zarządu, powołania członka RN oraz zmian w statucie.
16 sierpnia 2021 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 MFOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.
31 maja 2021 MFOOD Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
3 września 2020 MFOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.
14 sierpnia 2020 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 MFOOD Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
18 września 2019 MFOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2018 rok.
14 sierpnia 2019 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 MFOOD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2017 rok.
30 maja 2018 MFOOD Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
6 lutego 2018 MFOOD NWZA ws. zatwierdzenia dokonanej przez RN kooptacji nowego członka w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek, zmian w składzie RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład zarządu oraz powołania drugiego członka zarządu spółki.
14 listopada 2017 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
16 maja 2017 MFOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2016 rok.
15 maja 2017 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
19 kwietnia 2017 MFOOD Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
7 grudnia 2016 MFOOD Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
6 grudnia 2016 MFOOD Scalenie akcji w stosunku 10:1.
29 listopada 2016 MFOOD Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
24 listopada 2016 MFOOD Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 listopada 2016 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 MFOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2015 rok oraz scalenia akcji w stosunku 1:10.
31 maja 2016 MFOOD Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 lutego 2016 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
8 września 2015 MFOOD Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2015 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 MFOOD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
3 czerwca 2015 MFOOD Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 MFOOD Początek notowań spółki MDEVELOP (MDE) pod nazwą MFOOD (MFD), w związku ze zmianą firmy.
8 października 2014 MFOOD Pierwszy dzień notowań na NC 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
14 sierpnia 2014 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 MFOOD ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
28 maja 2014 MFOOD Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
23 listopada 2013 MFOOD NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym jego podwyższeniem poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D1 do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
6 września 2013 MFOOD Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
5 września 2013 MFOOD Scalenie akcji w stosunku 10:1.
26 sierpnia 2013 MFOOD Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
19 sierpnia 2013 MFOOD Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 sierpnia 2013 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 MFOOD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
29 maja 2013 MFOOD Publikacja raportu za 2012 rok.
27 maja 2013 MFOOD ZWZA ws. m.in. podziału
 zysku 
za 
rok 
obrotowy 
2012.
14 maja 2013 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
25 marca 2013 MFOOD NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej i in.
14 lutego 2013 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
16 stycznia 2013 MFOOD NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w zarządzie, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
14 listopada 2012 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 MFOOD WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
4 czerwca 2012 MFOOD Publikacja raportu za 2011 rok.
14 maja 2012 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
4 kwietnia 2012 MFOOD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, zmian statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
14 lutego 2012 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 MFOOD Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 MFOOD Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 MFOOD WZA
15 czerwca 2011 MFOOD Publikacja raportu za 2010 rok.
13 maja 2011 MFOOD Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 MFOOD Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
18 stycznia 2011 MFOOD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
14 stycznia 2011 MFOOD Debiut spółki na NC.