INVESTEKO

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2024 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
13 sierpnia 2024 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
27 czerwca 2024 INVESTEKO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 r.
29 maja 2024 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
13 lutego 2024 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
13 listopada 2023 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 INVESTEKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022 r.
30 maja 2023 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
13 lutego 2023 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
10 listopada 2022 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
11 sierpnia 2022 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
22 czerwca 2022 INVESTEKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021 r.
12 maja 2022 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
22 kwietnia 2022 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
28 września 2021 INVESTEKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020 r.
13 sierpnia 2021 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
14 maja 2021 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
13 sierpnia 2020 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
25 czerwca 2020 INVESTEKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 r.
14 maja 2020 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
13 listopada 2019 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 INVESTEKO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 r.
12 czerwca 2019 INVESTEKO NWZA ws. emisji obligacji serii E oraz serii F.
31 maja 2019 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
13 lutego 2019 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
13 listopada 2018 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 INVESTEKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 r. oraz pokrycia straty netto za 2016 r.
30 maja 2018 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
23 marca 2018 INVESTEKO NWZA ws. wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki, celem zabezpieczenia zaciągniętej przez prezesa zarządu pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) przeznaczonej na objęcie i pokrycie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
14 lutego 2018 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 INVESTEKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 r. oraz podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii F1.
31 maja 2017 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
7 grudnia 2016 INVESTEKO NWZA ws. uchylenia uchwały numer 16 ZWZ z 29 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii C oraz emisji obligacji zwykłych na okaziciela.
14 listopada 2016 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 INVESTEKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015 oraz emisji obligacji serii C.
31 maja 2016 INVESTEKO Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 INVESTEKO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
19 lutego 2016 INVESTEKO NWZA ws. zmiany struktury kapitału zakładowego, udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek z Członkami Zarządu oraz zmiany statutu.
12 lutego 2016 INVESTEKO Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 INVESTEKO Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 INVESTEKO Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 INVESTEKO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji obligacji serii A i B.
29 maja 2015 INVESTEKO Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 INVESTEKO Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 INVESTEKO Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
25 listopada 2014 INVESTEKO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
28 października 2014 INVESTEKO Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela: 440.000 serii B, 100.000 serii C oraz 600.000 serii E.