PROMISE

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
29 maja 2024 PROMISE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 maja 2024 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
27 grudnia 2023 PROMISE NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
14 listopada 2023 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
7 lipca 2023 PROMISE Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
3 lipca 2023 PROMISE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
30 czerwca 2023 PROMISE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
27 czerwca 2023 PROMISE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
29 maja 2023 PROMISE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
15 listopada 2022 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 PROMISE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
28 maja 2022 PROMISE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
19 sierpnia 2021 PROMISE Dzień pierwszego notowania na NC 169.657 akcji serii G oraz 251.000 akcji serii H.
13 sierpnia 2021 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 PROMISE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 PROMISE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
6 kwietnia 2021 PROMISE NWZA ws. powołania członków RN.
12 lutego 2021 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
21 września 2020 PROMISE NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2020 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 PROMISE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
28 maja 2020 PROMISE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
23 grudnia 2019 PROMISE Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.
16 grudnia 2019 PROMISE Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.
13 grudnia 2019 PROMISE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
14 listopada 2019 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
11 września 2019 PROMISE Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
4 września 2019 PROMISE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
3 września 2019 PROMISE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
14 sierpnia 2019 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 PROMISE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
28 maja 2019 PROMISE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
13 listopada 2018 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 PROMISE Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
1 sierpnia 2018 PROMISE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
31 lipca 2018 PROMISE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
27 czerwca 2018 PROMISE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
28 maja 2018 PROMISE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
11 maja 2018 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
9 maja 2018 PROMISE NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, zmiany statutu, zmiany w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla zarządu.
9 lutego 2018 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
16 sierpnia 2017 PROMISE Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję.
11 sierpnia 2017 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
1 sierpnia 2017 PROMISE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 zł na akcję.
31 lipca 2017 PROMISE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
27 czerwca 2017 PROMISE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
29 maja 2017 PROMISE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
29 sierpnia 2016 PROMISE Dzień pierwszego notowania na NC 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
29 sierpnia 2016 PROMISE Dzień pierwszego notowania na NC 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
16 sierpnia 2016 PROMISE Wypłata dywidendy 0,43 zł na akcję.
12 sierpnia 2016 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
1 sierpnia 2016 PROMISE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,43 zł na akcję.
29 lipca 2016 PROMISE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
7 lipca 2016 PROMISE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
29 czerwca 2016 PROMISE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
10 czerwca 2016 PROMISE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 PROMISE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
11 czerwca 2015 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
11 marca 2015 PROMISE NWZA ws. zatwierdzenia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, I, J oraz K z wyłączeniem prawa poboru, zmiany akcji serii A2 z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 PROMISE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 czerwca 2014 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 PROMISE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
18 grudnia 2013 PROMISE NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 3 z dnia 30.10.2013r NWZ.
30 października 2013 PROMISE NWZA ws. zmiany statutu związanej z uprzywilejowanymi akcjami imiennymi.
28 października 2013 PROMISE NWZA ws. zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla prezesa zarządu, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G, zmiany statutu, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
3 września 2013 PROMISE Wprowadzenie do obrotu na NC 5.000.000 akcji serii B i 100.000 akcji serii F.
25 czerwca 2013 PROMISE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
11 lutego 2013 PROMISE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7 lutego 2013 PROMISE Debiut spółki na NC.