CANNABIS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 CANNABIS Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 CANNABIS Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 CANNABIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
29 maja 2024 CANNABIS Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 CANNABIS Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 CANNABIS Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
29 grudnia 2023 CANNABIS Dzień pierwszego notowania na NC 8.304.569 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
14 listopada 2023 CANNABIS Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 CANNABIS Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 CANNABIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2023 CANNABIS Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 CANNABIS Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 CANNABIS Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
28 listopada 2022 CANNABIS NWZA ws. emisji obligacji zamiennych, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, zmiany składu RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2022 CANNABIS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
28 października 2022 CANNABIS NWZA ws. emisji obligacji zamiennych, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, zmiany składu RN oraz zmiany statutu.
16 sierpnia 2022 CANNABIS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
6 lipca 2022 CANNABIS Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji serii D, 600.000 akcji serii E, 11.500.000 akcji serii F, 903.031 akcji serii G, 5.775.000 akcji serii H.
30 czerwca 2022 CANNABIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2022 CANNABIS Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 CANNABIS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 CANNABIS Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 CANNABIS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 CANNABIS Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 CANNABIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
31 maja 2021 CANNABIS Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 CANNABIS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 kwietnia 2021 CANNABIS NWZA ws. ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW oraz zmiany w składzie RN.
15 lutego 2021 CANNABIS Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 CANNABIS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 CANNABIS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
20 lipca 2020 CANNABIS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
29 czerwca 2020 CANNABIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
15 czerwca 2020 CANNABIS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
29 maja 2020 CANNABIS Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 CANNABIS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 CANNABIS Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 CANNABIS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 CANNABIS Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 CANNABIS ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
4 czerwca 2019 CANNABIS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
31 maja 2019 CANNABIS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 CANNABIS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
13 maja 2019 CANNABIS NWZA ws. zmiany składu RN.
14 lutego 2019 CANNABIS Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 CANNABIS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 CANNABIS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 CANNABIS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 maja 2018 CANNABIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
21 marca 2018 CANNABIS Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 CANNABIS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
7 września 2017 CANNABIS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
11 sierpnia 2017 CANNABIS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 CANNABIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
25 maja 2017 CANNABIS Odstąpienie od oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C, na skutek zakazu dalszego jej prowadzenia.
22 maja 2017 CANNABIS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
5 maja 2017 CANNABIS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 CANNABIS Publikacja raportu za 2016 rok.
7 marca 2017 CANNABIS Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych.
12 stycznia 2017 CANNABIS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
27 grudnia 2016 CANNABIS NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu poprzez zmianę firmy spółki oraz przedmiotu działalności, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej oraz poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
10 listopada 2016 CANNABIS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 CANNABIS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 CANNABIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
31 maja 2016 CANNABIS Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 CANNABIS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 CANNABIS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 CANNABIS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 CANNABIS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 CANNABIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
2 czerwca 2015 CANNABIS Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 CANNABIS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 CANNABIS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 CANNABIS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 CANNABIS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 CANNABIS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 CANNABIS Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 CANNABIS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 CANNABIS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 CANNABIS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 CANNABIS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
12 czerwca 2013 CANNABIS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku.
15 maja 2013 CANNABIS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
22 kwietnia 2013 CANNABIS Publikacja raportu za 2012 rok.
11 kwietnia 2013 CANNABIS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
9 kwietnia 2013 CANNABIS Debiut spółki na NC.