Kalendarium wydarzeń gospodarczych - dziś

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 7 grudnia 2021

? Strefa Euro Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)
00:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) październik -0,6 % -0,5 % -1,9 %
01:30 Australia Australia Indeks cen nieruchomości (k/k) III kw. 5 % 5,1 % 6,7 %
04:02 Chiny Chiny Handel zagraniczny listopad
Bilans handlu zagranicznego (USD) listopad 71,72 mld 82,7 mld 84,5 mld
Import (r/r) listopad 31,7 % 19,7 % 20,6 %
Eksport (r/r) listopad 22 % 19 % 27,1 %
04:30 Australia Australia Decyzja RBA ws. stóp procentowych grudzień 0,1 % 0,1 % 0,1 %
07:45 Szwajcaria Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy listopad
Stopa bezrobocia n.s.a. listopad 2,5 % 2,5 %
Stopa bezrobocia s.a. listopad 2,5 % 2,6 % 2,7 %
08:00 Niemcy Niemcy Produkcja przemysłowa październik
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) październik 2,8 % 0,6 % -0,5 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) październik -0,6 % -0,4 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) październik -4,1 % -0,5 %
08:00 Norwegia Norwegia Przetwórstwo przemysłowe (m/m) październik -0,9 % 0,6 %
08:00 Rumunia Rumunia PKB n.s.a. rew. (r/r) III kw. 7,4 % 7,2 % 13,9 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Halifax (m/m) listopad 1 % 0,8 % 1 %
08:45 Francja Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) październik -7,51 mld -6,2 mld -6,94 mld
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa wst. październik
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) październik 0,3 % -0,3 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) październik -3,4 % -0,5 % -2,3 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) październik -2,7 % -1,7 %
09:00 Czechy Czechy Bilans handlu zagranicznego (CZK) październik -18,2 mld -14 mld -15 mld
09:00 Czechy Czechy Produkcja przemysłowa (r/r) październik -4,9 % -6 % -4 %
09:30 Szwecja Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) październik 3,7 % 3,5 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 2,2 % 2,2 % 2,2 %
PKB s.a. fin. (r/r) III kw. 3,9 % 3,7 % 14,3 %
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW grudzień 29,9 25,3 31,7
12:00 Chile Chile Inflacja CPI (m/m) listopad 0,5 % 1,3 %
12:30 Chile Chile Bilans handlu zagranicznego (USD) listopad 834 mln -352 mln
14:30 USA USA Handel zagraniczny październik
Bilans handlu zagranicznego (USD) październik -67,1 mld -67 mld -81,4 mld
Eksport (USD) październik 223,6 mld 206,8 mld
Import (USD) październik 290,7 mld 288,2 mld
14:30 USA USA Jednostkowe koszty pracy fin. (k/k) III kw. 9,6 % 8,3 % 1,1 %
14:30 USA USA Wydajność pracy fin. (k/k) III kw. -5,2 % -4,9 % 2,4 %
14:30 Kanada Kanada Bilans handlu zagranicznego (CAD) październik 2,09 mld 2,1 mld 1,42 mld
16:00 Kanada Kanada Indeks Ivey PMI s.a. listopad 60,2 59,3
21:00 USA USA Kredyt konsumencki (USD) październik 25,3 mld 29,9 mld
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -1,5 mln brk -0,75 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto