Kalendarium wydarzeń gospodarczych - dziś

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 6 grudnia 2022

? Strefa Euro Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)
00:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) październik 1,2 % 1 % 2,3 %
01:30 Australia Australia Saldo rachunku bieżącego (AUD) III kw. -2,3 mld 10,3 mld 18,3 mld
04:30 Australia Australia Decyzja RBA ws. stóp procentowych grudzień 3,10 % 2,85 %
08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle październik
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) październik 0,2 % -4 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) październik -10,8 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) październik -10,8 %
09:00 Czechy Czechy Sprzedaż detaliczna bez samochodów (r/r) październik -5,6 %
09:00 Słowacja Słowacja PKB fin. (r/r) III kw. 1,2 % 1,8 %
14:30 USA USA Handel zagraniczny październik
Bilans handlu zagranicznego (USD) październik -78,5 mld -73,3 mld
Eksport (USD) październik 258 mld
Import (USD) październik 331,3 mld
14:30 Kanada Kanada Bilans handlu zagranicznego (CAD) październik 0,9 mld 1,14 mld
16:00 Kanada Kanada Indeks Ivey PMI s.a. listopad 51 50,1
22:00 Chile Chile Decyzja ws. stóp procentowych grudzień 11,25 %
22:30 Australia Australia Indeks AIG dla usług listopad 47,7
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -0,5 mln brk -7,85 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto