FERRUM

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
20 czerwca 2024 FERRUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
28 maja 2024 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
15 listopada 2023 FERRUM NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia spółki ze spółką zależną FERRUM MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku FERRUM MARKETING Sp. z o.o. na spółkę.
29 września 2023 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
22 czerwca 2023 FERRUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2023 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
27 kwietnia 2023 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
23 czerwca 2022 FERRUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2022 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 FERRUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2021 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
13 sierpnia 2020 FERRUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
1 czerwca 2020 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
29 kwietnia 2020 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
17 grudnia 2019 FERRUM NWZA ws. połączenia ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
29 listopada 2019 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
3 września 2019 FERRUM Wprowadzenie do obrotu na GPW 33.368.233 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
28 czerwca 2019 FERRUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2019 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
6 listopada 2018 FERRUM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
23 października 2018 FERRUM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
1 października 2018 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
30 lipca 2018 FERRUM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
13 lipca 2018 FERRUM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
29 czerwca 2018 FERRUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
14 czerwca 2018 FERRUM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
30 maja 2018 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 kwietnia 2018 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
20 października 2017 FERRUM NWZA ws. zmiany statutu.
2 października 2017 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 FERRUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2017 FERRUM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii "F" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
22 maja 2017 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
6 lutego 2017 FERRUM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
28 grudnia 2016 FERRUM NWZA ws. wyboru członka RN w drodze głosowania kandydatury wskazanej przez Węglokoks S.A. w Katowicach oraz wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki zależnej.
29 listopada 2016 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 FERRUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
17 maja 2016 FERRUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2015 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 12.271.626 sztuk akcji na okaziciela serii "F" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Uchwały nr XIV/2006 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz dalszego istnienia spółki.
16 maja 2016 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
9 lutego 2016 FERRUM NWZA ws. zmiany w składzie RN.
21 grudnia 2015 FERRUM NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach własnych spółki na rzecz WĘGLOKOKS S.A. oraz zmiany w składzie RN.
16 listopada 2015 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 FERRUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 r.
15 maja 2015 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
28 kwietnia 2015 FERRUM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, powołania członków RN i ustalenia wynagrodzenia członków RN.
23 marca 2015 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 FERRUM ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013 rok i straty z lat ubiegłych.
15 maja 2014 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
31 marca 2014 FERRUM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
21 marca 2014 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 lutego 2014 FERRUM NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
31 października 2013 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
17 lipca 2013 FERRUM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok.
15 maja 2013 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
8 kwietnia 2013 FERRUM Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HW Pietrzak Holding sp. z o.o.
5 kwietnia 2013 FERRUM NWZA ws. zmian w składzie RN.
25 marca 2013 FERRUM Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HW Pietrzak Holding sp. z o.o.
4 marca 2013 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 czerwca 2012 FERRUM Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
15 maja 2012 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
9 maja 2012 FERRUM WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok, wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. służebności gruntowej, udzielenia zgody zarządowi do nabywania akcji własnych.
20 marca 2012 FERRUM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
16 grudnia 2011 FERRUM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2011 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
24 maja 2011 FERRUM WZA
5 maja 2011 FERRUM Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
17 marca 2011 FERRUM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
25 listopada 2010 FERRUM NWZA
15 listopada 2010 FERRUM Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.