DRAGEUS

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2023 DRAGEUS Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 DRAGEUS Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 DRAGEUS Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 DRAGEUS Publikacja raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 DRAGEUS Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 DRAGEUS Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 DRAGEUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
16 maja 2022 DRAGEUS Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 DRAGEUS Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 DRAGEUS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 DRAGEUS Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
17 maja 2021 DRAGEUS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 DRAGEUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
22 marca 2021 DRAGEUS Publikacja raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 DRAGEUS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
8 września 2020 DRAGEUS Dzień pierwszego notowania na NC 63.425 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 sierpnia 2020 DRAGEUS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
23 czerwca 2020 DRAGEUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
15 maja 2020 DRAGEUS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 DRAGEUS Publikacja raportu za 2019 rok.
17 stycznia 2020 DRAGEUS Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.113.890 akcji serii A, 86.110 akcji serii B, 340.000 akcji serii C, 300.000 akcji serii D, 62.739 akcji serii E 133.836 akcji serii F.