TAXNET

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
14 czerwca 2024 TAXNET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023 oraz użycia części kapitału zapasowego.
17 maja 2024 TAXNET Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
14 lipca 2023 TAXNET Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
30 czerwca 2023 TAXNET Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
29 czerwca 2023 TAXNET Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
15 czerwca 2023 TAXNET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
12 maja 2023 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2023 oraz za cały 2022 rok.
14 lutego 2023 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
27 czerwca 2022 TAXNET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
25 maja 2022 TAXNET Publikacja raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
25 czerwca 2021 TAXNET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
26 maja 2021 TAXNET Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
26 czerwca 2020 TAXNET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
29 maja 2020 TAXNET Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 TAXNET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
6 czerwca 2019 TAXNET NWZA ws. powołania członka RN.
30 maja 2019 TAXNET Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 TAXNET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
30 maja 2018 TAXNET Publikacja raportu za 2017 rok.
23 maja 2018 TAXNET NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie akcji własnych spółki, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
15 maja 2018 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
27 czerwca 2017 TAXNET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
31 maja 2017 TAXNET Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
22 lutego 2017 TAXNET NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie 450.000 sztuk akcji własnych serii A, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych serii A, zmiany statutu oraz połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką TAX-NET FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie.
14 lutego 2017 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 TAXNET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych serii G.
31 maja 2016 TAXNET Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
17 sierpnia 2015 TAXNET NWZA ws. zwiększenia ilości członków RN do 7 osób, zmian w składzie RN oraz obowiązku pokrycia kosztów zgromadzenia.
14 sierpnia 2015 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 TAXNET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie 400.000 sztuk akcji własnych serii G.
29 maja 2015 TAXNET Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
1 grudnia 2014 TAXNET Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
14 listopada 2014 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
1 października 2014 TAXNET NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie 400.000 akcji własnych serii G oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2014 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
19 lipca 2014 TAXNET Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
16 lipca 2014 TAXNET Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
30 czerwca 2014 TAXNET ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 TAXNET Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 TAXNET NWZA ws. uchylenia uchwał nr 15 i 16 ZWZ z 27.06.2013r oraz nr 5 i 6 NWZ z 20.12.2013r, umorzenia akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, połączenia z EUROIN BRP Sp. z o.o. oraz ALMANACH CONSULTING Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
13 marca 2014 TAXNET Pierwszy dzień notowania na NC 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 lutego 2014 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
20 grudnia 2013 TAXNET NWZA ws. uchylenia uchwał nr 17 i nr 19 ZWZ z dnia 27.06.2013r oraz wyrażenia zgody na nabycie 50.000 sztuk akcji własnych serii C, w celu ich dalszego umorzenia.
14 listopada 2013 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
1 września 2013 TAXNET Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
14 sierpnia 2013 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
19 lipca 2013 TAXNET Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
17 lipca 2013 TAXNET Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
27 czerwca 2013 TAXNET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G.
31 maja 2013 TAXNET Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 TAXNET WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 oraz wyrażenia zgody zarządowi na nabycie akcji imiennych serii A celem ich dalszego umorzenia.
30 maja 2012 TAXNET Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 TAXNET Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
24 lutego 2012 TAXNET NWZA ws. połączenia ze spółką Biuro Usług Księgowo-Podatkowych „BUCHALTER” Joanna Nowak sp. z o.o., zmiany statutu, powołania członków RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
14 lutego 2012 TAXNET Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 TAXNET Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 TAXNET NWZA ws. połączenia spółki Tax-Net SA ze spółką Księgowość, Podatki, Doradztwo Grupa Tax-Net Sp. z o. o., zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
16 sierpnia 2011 TAXNET Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
11 lipca 2011 TAXNET Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7 lipca 2011 TAXNET Debiut spółki na NC.