BRAND24

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
31 maja 2024 BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
4 kwietnia 2024 BRAND24 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
24 listopada 2023 BRAND24 Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.162 akcje zwykłe na okaziciela serii K.
23 listopada 2023 BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 BRAND24 ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
22 maja 2023 BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 marca 2023 BRAND24 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
17 listopada 2022 BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
20 października 2022 BRAND24 Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.215 zwykłych na okaziciela serii K.
28 września 2022 BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 BRAND24 ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
18 maja 2022 BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 marca 2022 BRAND24 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
15 grudnia 2021 BRAND24 Wprowadzenie do obrotu na GPW 38.395 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
29 listopada 2021 BRAND24 NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023, odwołania członka RN, powołania członka RN i in.
22 listopada 2021 BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
25 czerwca 2021 BRAND24 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
24 maja 2021 BRAND24 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
10 maja 2021 BRAND24 Wykluczenie spółki z obrotu na NC. Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji serii A, 538.400 akcji serii B, 15.384 akcji serii C, 71.769 akcji serii D, 13.267 akcji serii E, 86.000 akcji serii F, 172.482 akcji serii G, 20.541 akcji serii H, 110.000 akcji serii I, 130.000 akcji serii J.
22 marca 2021 BRAND24 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 lutego 2021 BRAND24 Dzień pierwszego notowania na NC 6.055 akcji serii H, 130.000 akcji serii J.
17 listopada 2020 BRAND24 NWZA ws. zmiany uchwały nr 5/10/19 NWZ z 14.10.2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3/12/18 NWZ z 19 grudnia 2018 roku oraz zmiany statutu.
16 listopada 2020 BRAND24 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 BRAND24 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
23 lipca 2020 BRAND24 Dzień pierwszego notowania na NC 7.762 akcji serii G i 14.486 akcji serii H.
29 czerwca 2020 BRAND24 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
5 maja 2020 BRAND24 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
29 kwietnia 2020 BRAND24 NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
20 marca 2020 BRAND24 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 BRAND24 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 października 2019 BRAND24 NWZA ws. powołania nowego członka RN, ustalenia wynagrodzenia nowego członka RN oraz zmiany uchwały nr 3/12/18 NWZ z dnia 19 grudnia 2018 roku.
14 sierpnia 2019 BRAND24 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 BRAND24 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
15 maja 2019 BRAND24 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 BRAND24 Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
19 grudnia 2018 BRAND24 NWZA ws. dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków RN, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zmiany uchwał nr 5/17 i 6/17 NWZ z 18 października 2017 oraz zmiany statutu.
13 listopada 2018 BRAND24 Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 BRAND24 Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
25 czerwca 2018 BRAND24 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok 2017.
13 maja 2018 BRAND24 Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 BRAND24 Publikacja raportu za 2017 rok.
30 stycznia 2018 BRAND24 Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 538.400 akcji serii B, 15.384 akcji serii C, 71.769 akcji serii D, 13.267 akcji serii E, 86.000 akcji serii F, 164.720 akcj serii G, 110.000 akcji serii I.