QUERCUS

Data Spółka Wydarzenie
19 października 2021 QUERCUS Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 QUERCUS NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu, stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
13 sierpnia 2021 QUERCUS Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
9 czerwca 2021 QUERCUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.
29 kwietnia 2021 QUERCUS NWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
26 kwietnia 2021 QUERCUS Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
20 kwietnia 2021 QUERCUS Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 QUERCUS Publikacja raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 QUERCUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
19 października 2020 QUERCUS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 QUERCUS NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
11 sierpnia 2020 QUERCUS Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
9 czerwca 2020 QUERCUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
20 kwietnia 2020 QUERCUS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
31 marca 2020 QUERCUS Publikacja raportu za 2019 rok.
18 października 2019 QUERCUS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 QUERCUS Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 QUERCUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
21 czerwca 2019 QUERCUS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
29 kwietnia 2019 QUERCUS NWZA ws. zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018.
18 kwietnia 2019 QUERCUS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
5 kwietnia 2019 QUERCUS Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 QUERCUS NWZA ws. powołania członka zarządu oraz określenia funkcji powoływanego członka zarządu, powołania członka RN oraz określenia funkcji powoływanego członka RN.
18 października 2018 QUERCUS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
9 sierpnia 2018 QUERCUS Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
27 czerwca 2018 QUERCUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
25 kwietnia 2018 QUERCUS NWZA ws. zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych, powołania członka RN oraz określenia funkcji powoływanego członka RN.
19 kwietnia 2018 QUERCUS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
16 marca 2018 QUERCUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
23 lutego 2018 QUERCUS Publikacja raportu za 2017 rok.
18 października 2017 QUERCUS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
28 września 2017 QUERCUS NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu.
15 września 2017 QUERCUS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
9 sierpnia 2017 QUERCUS Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
27 kwietnia 2017 QUERCUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
19 kwietnia 2017 QUERCUS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
23 lutego 2017 QUERCUS Publikacja raportu za 2016 rok.
25 października 2016 QUERCUS NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
21 października 2016 QUERCUS Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.052.895 akcji serii A5 oraz 535.348 akcji serii A6.
17 października 2016 QUERCUS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
9 sierpnia 2016 QUERCUS Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
27 kwietnia 2016 QUERCUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
19 kwietnia 2016 QUERCUS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
25 lutego 2016 QUERCUS Publikacja raportu za 2015 rok.
16 października 2015 QUERCUS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
2 września 2015 QUERCUS NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz przyjęcia Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej i in.
10 sierpnia 2015 QUERCUS Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
27 kwietnia 2015 QUERCUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy, wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych oraz zmiany statutu.
20 kwietnia 2015 QUERCUS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
26 lutego 2015 QUERCUS Publikacja raportu za 2014 rok.
1 grudnia 2014 QUERCUS Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.179 akcji serii A4, 120.000 akcji serii B6 i 330.071 akcji serii B7.
16 października 2014 QUERCUS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
3 września 2014 QUERCUS NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, utworzenia kapitału rezerwowego, wyodrębnienia akcji serii A4, B6 i B7, wprowadzenia akcji serii A4, B6 i B7 do obrotu na GPW, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu.
7 sierpnia 2014 QUERCUS Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
25 kwietnia 2014 QUERCUS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, wprowadzenia akcji serii A4 i B6 do obrotu na GPW, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
17 kwietnia 2014 QUERCUS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 lutego 2014 QUERCUS Publikacja raportu za 2013 rok.
20 grudnia 2013 QUERCUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
17 października 2013 QUERCUS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
8 sierpnia 2013 QUERCUS Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
1 sierpnia 2013 QUERCUS Wprowadzenie do obrotu na GPW 75.000 akcji serii A3 i 900.000 akcji serii B5.
28 czerwca 2013 QUERCUS Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
14 czerwca 2013 QUERCUS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
12 czerwca 2013 QUERCUS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
25 kwietnia 2013 QUERCUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
17 kwietnia 2013 QUERCUS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
27 lutego 2013 QUERCUS Publikacja raportu za 2012 rok.
5 listopada 2012 QUERCUS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A2 i B4.
16 października 2012 QUERCUS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
6 sierpnia 2012 QUERCUS Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 QUERCUS Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
29 czerwca 2012 QUERCUS Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
15 czerwca 2012 QUERCUS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
13 czerwca 2012 QUERCUS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
25 kwietnia 2012 QUERCUS WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
16 kwietnia 2012 QUERCUS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
24 lutego 2012 QUERCUS Publikacja raportu za 2011 rok.
30 grudnia 2011 QUERCUS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B3.
20 października 2011 QUERCUS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
23 września 2011 QUERCUS NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
10 sierpnia 2011 QUERCUS Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
25 maja 2011 QUERCUS Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
13 maja 2011 QUERCUS Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
11 maja 2011 QUERCUS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
9 maja 2011 QUERCUS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
27 kwietnia 2011 QUERCUS WZA
1 kwietnia 2011 QUERCUS Publikacja raportu za 2010 rok.
1 kwietnia 2011 QUERCUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
30 marca 2011 QUERCUS Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B1 i C.
29 marca 2011 QUERCUS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 lutego 2011 QUERCUS Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
27 października 2010 QUERCUS Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.