BNPPPL

Data Spółka Wydarzenie
27 lutego 2025 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok.
7 listopada 2024 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
13 sierpnia 2024 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
2 lipca 2024 BNPPPL NWZA ws. zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka RN, zbiorowej oceny odpowiedniości RN, zmian w statucie i in.
21 czerwca 2024 BNPPPL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
14 maja 2024 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
10 maja 2024 BNPPPL Wypłata dywidendy 3,41 zł na akcję.
23 kwietnia 2024 BNPPPL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,41 zł na akcję.
22 kwietnia 2024 BNPPPL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,41 zł na akcję.
16 kwietnia 2024 BNPPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
5 kwietnia 2024 BNPPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
1 marca 2024 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
12 grudnia 2023 BNPPPL NWZA ws. zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka RN, zmian w składzie RN oraz zbiorowej oceny odpowiedniości RN.
9 listopada 2023 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
15 września 2023 BNPPPL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
10 sierpnia 2023 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 BNPPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
10 maja 2023 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
17 marca 2023 BNPPPL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
1 marca 2023 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
17 stycznia 2023 BNPPPL NWZA ws. zmian w składzie RN, oceny adekwatności zbiorowej RN oraz zmian w statucie.
10 listopada 2022 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 września 2022 BNPPPL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
11 sierpnia 2022 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
3 sierpnia 2022 BNPPPL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
27 czerwca 2022 BNPPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
10 maja 2022 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
3 marca 2022 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
4 stycznia 2022 BNPPPL NWZA ws. przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjęcia polityki powoływania i odwoływania członków RN, przyjęcia polityki oceny adekwatności członków RN i in.
9 listopada 2021 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
17 czerwca 2021 BNPPPL NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, oceny adekwatności oraz oceny zbiorowej RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzeń oraz przyjęcia polityki wynagradzania członków RN, zmian w statucie i in.
13 maja 2021 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
6 kwietnia 2021 BNPPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 576.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
24 marca 2021 BNPPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
19 marca 2021 BNPPPL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
26 lutego 2021 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
10 listopada 2020 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
13 sierpnia 2020 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 czerwca 2020 BNPPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
13 maja 2020 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
3 marca 2020 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
31 stycznia 2020 BNPPPL NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych.
15 listopada 2019 BNPPPL NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
7 listopada 2019 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
20 września 2019 BNPPPL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
29 sierpnia 2019 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 BNPPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
16 maja 2019 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
3 kwietnia 2019 BNPPPL Początek notowań spółki BGZBNPP (BGZ) pod nazwą BNPPPL (BNP) w związku ze zmianą firmy.
14 marca 2019 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
21 grudnia 2018 BNPPPL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
20 grudnia 2018 BNPPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
11 grudnia 2018 BNPPPL NWZA ws. zmian w statucie oraz określenia maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia.
15 listopada 2018 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 sierpnia 2018 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
24 sierpnia 2018 BNPPPL NWZA ws. podziału Raiffeisen Bank Polska S.A., zmiany statutu, zmiany uchwały ZWZ z 30 czerwca 2016 w sprawie ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia i przyjęcia polityki wynagradzania członków RN, zmiany uchwały nr 62 ZWZ z 30 czerwca 2016 w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków RN banku BGŻ BNP Paribas S.A.
19 lipca 2018 BNPPPL Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
18 maja 2018 BNPPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
17 maja 2018 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 marca 2018 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
23 stycznia 2018 BNPPPL NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN, ustalenia i przyjęcia polityki wynagradzania członków RN oraz zmiany w statucie.
9 listopada 2017 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
22 czerwca 2017 BNPPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
11 maja 2017 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
16 marca 2017 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
9 czerwca 2016 BNPPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015.
12 maja 2016 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
30 marca 2016 BNPPPL NWZA ws. połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
17 marca 2016 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
15 grudnia 2015 BNPPPL NWZA ws. zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
12 listopada 2015 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
1 września 2015 BNPPPL NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, zmiany uchwały nr 24 NWZA w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków RN z dnia 10 stycznia 2005 r.
31 sierpnia 2015 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
19 czerwca 2015 BNPPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014r.
1 czerwca 2015 BNPPPL Początek notowań spółki BGZ (BGZ) pod nazwą BGZBNPP (BGZ), w związku ze zmianą firmy.
18 maja 2015 BNPPPL Wznowienie obrotu akcjami spółki. Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
14 maja 2015 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
17 marca 2015 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
25 lutego 2015 BNPPPL NWZA ws. m.in. połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
23 grudnia 2014 BNPPPL Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
17 listopada 2014 BNPPPL NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany uchwały Nr 24 WZA z dnia 10 stycznia 2005 r.
7 listopada 2014 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
17 października 2014 BNPPPL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 80,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BNP PARIBAS SA.
12 września 2014 BNPPPL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 80,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BNP PARIBAS SA.
3 września 2014 BNPPPL NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 sierpnia 2014 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 maja 2014 BNPPPL ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, połączenia z Rabobank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
5 marca 2014 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 listopada 2013 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
26 sierpnia 2013 BNPPPL NWZA ws. zmian w statucie.
14 sierpnia 2013 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 BNPPPL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
15 maja 2013 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
7 marca 2013 BNPPPL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
7 listopada 2012 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
28 sierpnia 2012 BNPPPL NWZA ws. uchylenia uchwał od 4 do 16 NWZA z 21 lipca 2011, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN i in.
17 sierpnia 2012 BNPPPL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG, WIG-banki oraz WIG-Poland.
8 sierpnia 2012 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
30 lipca 2012 BNPPPL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 72,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. i Rabobank International Holding B.V.
18 czerwca 2012 BNPPPL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, jednocześnie opuszczając skład indeksu sWIG80.
9 maja 2012 BNPPPL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
2 maja 2012 BNPPPL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 72,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Co"peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. i Rabobank International Holding B.V.
16 września 2011 BNPPPL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
31 maja 2011 BNPPPL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-Banki.
27 maja 2011 BNPPPL Debiut spółki na GPW.
20 maja 2011 BNPPPL Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
18 maja 2011 BNPPPL Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
17 maja 2011 BNPPPL Zakończenie (do godz. 13:00) budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
16 maja 2011 BNPPPL Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
5 maja 2011 BNPPPL Początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
4 maja 2011 BNPPPL Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.