Kalendarium giełdowe - jutro

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 czerwca 2023

CDPROJEKT CDR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku Spółki za rok 2022.
PEKAO PEO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
ARCTIC ATC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
CPGROUP CPG GPW NWZA ws. m.in. przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
DEKTRA DKR NC ZWZA
EDISON EDN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
KOGENERA KGN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
MANGATA MGT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.
NOVINA NOV NC Dzień pierwszego notowania na NC 10.896.459 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PASSUS PAS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
PEPEES PPS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SELENAFM SEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.