Kalendarium giełdowe - jutro

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 9 lutego 2023

11BIT 11B GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
AERFINANC AER NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
BEEIN BEE NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
BIZTECH BTK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
EC2 EC2 NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
IMMGAMES IMG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
KUBOTA KUB NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
MBANK MBK GPW Publikacja wstępnego raportu za IV kwartał 2022 roku.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
TARCZYNSKI TAR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych, wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów pożyczki oraz następczej zgody na umowy pożyczki, powołania członka RN.
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.