MSM

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2021 MSM Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 MSM Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
7 lipca 2021 MSM Dzień pierwszego notowania na NC 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
30 czerwca 2021 MSM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020.
31 maja 2021 MSM Publikacja raportu za 2020 rok.
13 maja 2021 MSM Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 MSM Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 MSM Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
6 października 2020 MSM Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
15 września 2020 MSM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
14 września 2020 MSM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
31 sierpnia 2020 MSM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2019.
11 sierpnia 2020 MSM Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 MSM Publikacja raportu za 2019 rok.
12 maja 2020 MSM Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
11 lutego 2020 MSM Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
19 grudnia 2019 MSM NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki aportem do nowo zawiązanej spółki zależnej oraz zmiany statutu.
12 listopada 2019 MSM Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
12 sierpnia 2019 MSM Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 MSM ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2018.
31 maja 2019 MSM Publikacja raportu za 2018 rok.
13 maja 2019 MSM Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
18 kwietnia 2019 MSM Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 85.000 akcji serii B oraz 129.899 akcji serii C.