VEE

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
29 maja 2024 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 VEE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 VEE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
27 stycznia 2022 VEE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz uzupełnienia składu RN.
10 listopada 2021 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 VEE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 VEE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 VEE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 VEE Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
26 czerwca 2020 VEE ZWZA ws. m.in. pokrycia uprzednio niepokrytej straty z lat ubiegłych i straty za rok obrotowy 2019.
15 maja 2020 VEE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
14 lutego 2020 VEE Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
20 grudnia 2019 VEE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2019 VEE Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 VEE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
15 lipca 2019 VEE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
16 czerwca 2019 VEE Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 VEE Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 VEE Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 VEE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 VEE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 VEE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
31 maja 2018 VEE Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 VEE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
7 maja 2018 VEE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
23 marca 2018 VEE Dzień pierwszego notowania na NC 500.010 akcji serii A oraz 500.000 akcji serii B.
14 lutego 2018 VEE Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 VEE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
8 listopada 2017 VEE NWZA ws. zmiany statutu, dematerializacji akcji serii „A” i akcji serii „B” oraz wprowadzenia ich do obrotu na NC, udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz wiceprezesem zarządu, ustalenia liczby członków RN, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
9 sierpnia 2017 VEE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 VEE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 VEE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
10 kwietnia 2017 VEE Publikacja raportu za 2016 rok.
8 marca 2017 VEE NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na GPW oraz upoważnienia zarządu do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A.
14 lutego 2017 VEE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 VEE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2015.
7 czerwca 2016 VEE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
10 maja 2016 VEE Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii C oraz 20.000 akcji serii D.