GALVO

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2024 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
9 sierpnia 2024 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 maja 2024 GALVO ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
10 maja 2024 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 GALVO Publikacja raportu za 2023 rok.
9 listopada 2023 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
10 sierpnia 2023 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
23 maja 2023 GALVO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
11 maja 2023 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 GALVO Publikacja raportu za 2022 rok.
9 listopada 2022 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
1 sierpnia 2022 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
23 czerwca 2022 GALVO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
11 maja 2022 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 GALVO Publikacja raportu za 2021 rok.
10 listopada 2021 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
10 sierpnia 2021 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
2 czerwca 2021 GALVO ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok 2020.
11 maja 2021 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 GALVO Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
4 czerwca 2020 GALVO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
15 maja 2020 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 GALVO Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
17 lipca 2019 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 maja 2019 GALVO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
21 marca 2019 GALVO Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
24 kwietnia 2018 GALVO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
21 marca 2018 GALVO Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
26 kwietnia 2017 GALVO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 i straty z lat ubiegłych.
21 marca 2017 GALVO Publikacja raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
14 sierpnia 2016 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
23 czerwca 2016 GALVO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
12 maja 2016 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
6 maja 2016 GALVO Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 GALVO Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
23 listopada 2015 GALVO NWZA ws. powołania pani Katarzyny Czyżykowskiej i pani Anny Derach na członków RN oraz zmiany statutu.
13 listopada 2015 GALVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 GALVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 GALVO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
29 maja 2015 GALVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 GALVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 GALVO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 GALVO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 GALVO Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 GALVO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 GALVO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
31 maja 2013 GALVO Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 GALVO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 GALVO WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
31 maja 2012 GALVO Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 GALVO Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 GALVO Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 GALVO Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 GALVO WZA
15 czerwca 2011 GALVO Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 GALVO Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 GALVO Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
25 października 2010 GALVO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
21 października 2010 GALVO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
20 października 2010 GALVO Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.