SYNERGA

Data Spółka Wydarzenie
3 listopada 2022 SYNERGA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
1 sierpnia 2022 SYNERGA Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
23 czerwca 2022 SYNERGA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
1 maja 2022 SYNERGA Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
12 kwietnia 2022 SYNERGA Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
11 kwietnia 2022 SYNERGA Scalenie akcji w stosunku 10:1.
4 kwietnia 2022 SYNERGA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
30 marca 2022 SYNERGA Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
11 marca 2022 SYNERGA Publikacja raportu za 2021 rok.
3 listopada 2021 SYNERGA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
4 sierpnia 2021 SYNERGA Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 SYNERGA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
5 maja 2021 SYNERGA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 marca 2021 SYNERGA Publikacja raportu za 2020 rok.
3 listopada 2020 SYNERGA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
10 sierpnia 2020 SYNERGA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz scalenia akcji.
3 sierpnia 2020 SYNERGA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
4 maja 2020 SYNERGA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
9 marca 2020 SYNERGA Publikacja raportu za 2019 rok.
8 listopada 2019 SYNERGA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
8 sierpnia 2019 SYNERGA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 SYNERGA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
9 maja 2019 SYNERGA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 marca 2019 SYNERGA Publikacja raportu za 2018 rok.
12 lutego 2019 SYNERGA NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
8 listopada 2018 SYNERGA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
8 sierpnia 2018 SYNERGA Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
27 czerwca 2018 SYNERGA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
9 maja 2018 SYNERGA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 marca 2018 SYNERGA Publikacja raportu za 2017 rok.
10 listopada 2017 SYNERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
10 sierpnia 2017 SYNERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 SYNERGA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2017 SYNERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
16 lutego 2017 SYNERGA NWZA ws. odwołania członka RN, powołania członka RN oraz zmian statutu.
13 lutego 2017 SYNERGA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 SYNERGA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 SYNERGA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 SYNERGA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany statutu.
23 maja 2016 SYNERGA Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 SYNERGA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 SYNERGA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 SYNERGA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 SYNERGA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 SYNERGA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2015 SYNERGA Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 SYNERGA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 SYNERGA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 lutego 2015 SYNERGA NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 SYNERGA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
2 września 2014 SYNERGA NWZA ws. zmiany uchwały dot. połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 SYNERGA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 SYNERGA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
4 czerwca 2014 SYNERGA Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 SYNERGA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 SYNERGA NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
14 lutego 2014 SYNERGA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 SYNERGA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 SYNERGA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
18 lipca 2013 SYNERGA NWZA ws. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
29 czerwca 2013 SYNERGA ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
31 maja 2013 SYNERGA Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 SYNERGA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
13 maja 2013 SYNERGA NWZA ws. m.in. emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
5 kwietnia 2013 SYNERGA Pierwszy dzień notowań na NC 2.850.000 akcji serii A, 50.282.929 akcji serii H i 70.000.000 akcji serii I.
15 lutego 2013 SYNERGA NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały NWZA z 26 października 2012 roku numer 10/X/2012, zmian w składzie RN, uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
14 lutego 2013 SYNERGA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
31 października 2012 SYNERGA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
26 października 2012 SYNERGA NWZA ws. zmian w składzie RN, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego prezesa zarządu pana Jacka Grobel oraz przez byłego wiceprezesa zarządu pana Tomasza Mrozowskiego, udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i in.
11 września 2012 SYNERGA Początek notowań spółki MWTENIS (MWS) pod nazwą SILVACG (SCG), w związku ze zmianą firmy.
21 sierpnia 2012 SYNERGA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 sierpnia 2012 SYNERGA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
15 czerwca 2012 SYNERGA WZA ws. m.in. pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H, I, J i K w tym z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
24 maja 2012 SYNERGA Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 SYNERGA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 SYNERGA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
23 stycznia 2012 SYNERGA Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
19 stycznia 2012 SYNERGA Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
29 grudnia 2011 SYNERGA Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
22 listopada 2011 SYNERGA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
14 listopada 2011 SYNERGA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
28 października 2011 SYNERGA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
16 sierpnia 2011 SYNERGA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 SYNERGA NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia zasad programu opcyjnego.
14 czerwca 2011 SYNERGA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
10 czerwca 2011 SYNERGA Debiut spółki na NC.