AALLIANCE

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2024 AALLIANCE Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
9 sierpnia 2024 AALLIANCE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
9 maja 2024 AALLIANCE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
22 kwietnia 2024 AALLIANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
20 marca 2024 AALLIANCE Publikacja raportu za 2023 rok.
10 listopada 2023 AALLIANCE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 AALLIANCE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
22 maja 2023 AALLIANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
12 maja 2023 AALLIANCE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 AALLIANCE Publikacja raportu za 2022 rok.
10 listopada 2022 AALLIANCE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 AALLIANCE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 AALLIANCE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
19 kwietnia 2022 AALLIANCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
21 marca 2022 AALLIANCE Publikacja raportu za 2021 rok.
12 listopada 2021 AALLIANCE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 AALLIANCE Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
14 maja 2021 AALLIANCE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 AALLIANCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
22 marca 2021 AALLIANCE Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 AALLIANCE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
26 sierpnia 2020 AALLIANCE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
14 sierpnia 2020 AALLIANCE Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 AALLIANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
29 maja 2020 AALLIANCE Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 AALLIANCE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 AALLIANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 AALLIANCE Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 AALLIANCE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
8 lipca 2019 AALLIANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
7 czerwca 2019 AALLIANCE Publikacja raportu za 2018 rok.
22 maja 2019 AALLIANCE NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZ z dnia 5 września 2018 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN.
15 maja 2019 AALLIANCE Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 AALLIANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
28 listopada 2018 AALLIANCE NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2018 AALLIANCE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
5 września 2018 AALLIANCE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2018 AALLIANCE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
2 lipca 2018 AALLIANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
30 maja 2018 AALLIANCE Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 AALLIANCE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 AALLIANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
12 lutego 2018 AALLIANCE NWZA ws. powołania członków RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR oraz przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.
14 listopada 2017 AALLIANCE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 AALLIANCE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
10 lipca 2017 AALLIANCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku/straty za rok 2016.
12 czerwca 2017 AALLIANCE Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 AALLIANCE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 AALLIANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 AALLIANCE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 AALLIANCE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 AALLIANCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
3 czerwca 2016 AALLIANCE Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 AALLIANCE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 AALLIANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
3 grudnia 2015 AALLIANCE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 listopada 2015 AALLIANCE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 AALLIANCE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 AALLIANCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
2 czerwca 2015 AALLIANCE Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 AALLIANCE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 AALLIANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
15 grudnia 2014 AALLIANCE ZWZA ws. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2013 oraz powołania członków RN.
14 listopada 2014 AALLIANCE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 AALLIANCE Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
25 czerwca 2014 AALLIANCE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
26 maja 2014 AALLIANCE Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 AALLIANCE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 AALLIANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
24 lipca 2013 AALLIANCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012.
12 czerwca 2013 AALLIANCE Publikacja raportu za 2012 rok.
29 kwietnia 2013 AALLIANCE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
25 kwietnia 2013 AALLIANCE Debiut spółki na NC.