COLUMBUS

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 czerwca 2024 COLUMBUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
29 maja 2024 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
26 lutego 2024 COLUMBUS NWZA ws. zmian w RN oraz zmian statutu.
9 listopada 2023 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 COLUMBUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
12 maja 2023 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
12 kwietnia 2023 COLUMBUS Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 40.479.877 akcji serii A1, 3.997.356 akcji serii B, 10.989.010 akcji serii C, 3.807.407 akcji serii D, 9.500.000 akcji serii E. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
21 marca 2023 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
1 grudnia 2022 COLUMBUS NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia regulaminu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rady Nadzorczej.
14 listopada 2022 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
15 sierpnia 2022 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 COLUMBUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
13 grudnia 2021 COLUMBUS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, zmian w RN i in.
15 listopada 2021 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 COLUMBUS ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
17 maja 2021 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
10 lutego 2021 COLUMBUS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu, zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz zmian w RN.
11 stycznia 2021 COLUMBUS Dzień pierwszego notowania na NC 38.336.677 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
12 listopada 2020 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu III kwartał 2020 roku.
27 sierpnia 2020 COLUMBUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
12 sierpnia 2020 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
13 maja 2020 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
3 grudnia 2019 COLUMBUS NWZA ws.wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek oraz zmian w składzie RN.
12 listopada 2019 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
12 sierpnia 2019 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
7 czerwca 2019 COLUMBUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
13 maja 2019 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
23 listopada 2018 COLUMBUS Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
22 listopada 2018 COLUMBUS Scalenie akcji w stosunku 7:1.
15 listopada 2018 COLUMBUS Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
12 listopada 2018 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2018 roku.
9 listopada 2018 COLUMBUS Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
12 sierpnia 2018 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2018 roku.
13 maja 2018 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2018 roku.
8 maja 2018 COLUMBUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017, uchylenia uchwały nr 5/10/2017 NWZ z dnia 18 października 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej, scalenia akcji i zmiany statutu.
21 marca 2018 COLUMBUS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
12 listopada 2017 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
18 października 2017 COLUMBUS NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4/11/2016 NWZ z 14 listopada 2016, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN i zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
14 sierpnia 2017 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 COLUMBUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego przez spółkę Columbus Energy S.A. w roku obrotowym 2016, pokrycia straty osiągniętej przez spółkę Columbus Energy S.A. KRS 0000425536 w roku obrotowym 2016 oraz dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 K.s.h.
15 maja 2017 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
13 lutego 2017 COLUMBUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 COLUMBUS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 COLUMBUS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF, uchwalenia wynagrodzenia członków RN oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
16 sierpnia 2016 COLUMBUS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 COLUMBUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku, dalszego istnienia spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na GPW.
16 maja 2016 COLUMBUS Publikacja raportu za I kwartał 2016 oraz za cały 2015 rok.
15 lutego 2016 COLUMBUS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
4 stycznia 2016 COLUMBUS NWZA ws. połączenia z Columbus Energy S.A., wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii C i E do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN.
26 października 2015 COLUMBUS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 COLUMBUS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 COLUMBUS ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
29 maja 2015 COLUMBUS Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 COLUMBUS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
8 kwietnia 2015 COLUMBUS NWZA ws. zmiany siedziby, wyrażenia zgody na zbycie akcji oraz zmian w składzie RN.
13 lutego 2015 COLUMBUS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 COLUMBUS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 COLUMBUS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 COLUMBUS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
3 czerwca 2014 COLUMBUS Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 COLUMBUS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 COLUMBUS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
29 stycznia 2014 COLUMBUS NWZA ws. m.in. zmiany firmy, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 COLUMBUS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 COLUMBUS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
30 czerwca 2013 COLUMBUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
4 czerwca 2013 COLUMBUS Publikacja raportu za 2012 rok.
28 maja 2013 COLUMBUS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 COLUMBUS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
16 stycznia 2013 COLUMBUS NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
25 października 2012 COLUMBUS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
25 lipca 2012 COLUMBUS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 COLUMBUS WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
25 maja 2012 COLUMBUS Publikacja raportu za 2011 rok.
23 maja 2012 COLUMBUS NWZA ws. wyboru nowego członka RN.
25 kwietnia 2012 COLUMBUS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
25 stycznia 2012 COLUMBUS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 COLUMBUS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
29 września 2011 COLUMBUS NWZA ws. wyboru nowego członka RN.
8 sierpnia 2011 COLUMBUS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
6 maja 2011 COLUMBUS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
4 maja 2011 COLUMBUS Debiut spółki na NC.