CZARNKOW

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 CZARNKOW Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 CZARNKOW Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 CZARNKOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
15 maja 2024 CZARNKOW Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 CZARNKOW Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 CZARNKOW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 września 2023 CZARNKOW NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2023 CZARNKOW Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
24 lipca 2023 CZARNKOW Publikacja raportu za 2022 rok.
30 czerwca 2023 CZARNKOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
15 maja 2023 CZARNKOW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 CZARNKOW Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 CZARNKOW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 CZARNKOW Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
21 czerwca 2022 CZARNKOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
25 maja 2022 CZARNKOW Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 CZARNKOW Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 CZARNKOW Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 CZARNKOW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 CZARNKOW Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 CZARNKOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 CZARNKOW Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 CZARNKOW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
25 marca 2021 CZARNKOW NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z częściowym wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę na jej rzecz umów pożyczek, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem RN.
15 lutego 2021 CZARNKOW Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 CZARNKOW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
13 sierpnia 2020 CZARNKOW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
12 sierpnia 2020 CZARNKOW Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
4 czerwca 2020 CZARNKOW Publikacja raportu za 2019 rok.
13 maja 2020 CZARNKOW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
12 lutego 2020 CZARNKOW Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
13 listopada 2019 CZARNKOW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 CZARNKOW Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 CZARNKOW ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
29 maja 2019 CZARNKOW Publikacja raportu za 2018 rok.
10 maja 2019 CZARNKOW Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 marca 2019 CZARNKOW NWZA ws. wyboru członka RN.
13 lutego 2019 CZARNKOW Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
12 listopada 2018 CZARNKOW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 CZARNKOW Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
15 czerwca 2018 CZARNKOW ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
16 maja 2018 CZARNKOW Publikacja raportu za 2017 rok.
11 maja 2018 CZARNKOW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
23 lutego 2018 CZARNKOW Dzień pierwszego notowania na NC 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
14 lutego 2018 CZARNKOW Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
10 listopada 2017 CZARNKOW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 CZARNKOW Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
21 czerwca 2017 CZARNKOW ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
19 maja 2017 CZARNKOW Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 CZARNKOW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
27 lutego 2017 CZARNKOW Dzień pierwszego notowania na NC 1.762.925 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 lutego 2017 CZARNKOW Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
22 grudnia 2016 CZARNKOW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę na jej rzecz umów pożyczek, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem rady nadzorczej.
9 listopada 2016 CZARNKOW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 CZARNKOW Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
15 czerwca 2016 CZARNKOW ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrażenia zgody na połączenie spółek Browar Czarnków S.A. i Browar Dystrybucja S.A.
6 czerwca 2016 CZARNKOW Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji serii E oraz 2.500.000 akcji serii F.
12 maja 2016 CZARNKOW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 maja 2016 CZARNKOW Publikacja raportu za 2015 rok.
18 lutego 2016 CZARNKOW Początek notowań spółki GONTYNIEC (BRO) pod nazwą CZARNKOW (BRO), w związku ze zmianą firmy.
11 lutego 2016 CZARNKOW Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
25 listopada 2015 CZARNKOW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
12 listopada 2015 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
22 października 2015 CZARNKOW NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółek Browar Gontyniec S.A. i Browar Konstancin S.A. oraz zmiany statutu.
12 sierpnia 2015 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
29 lipca 2015 CZARNKOW ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
30 czerwca 2015 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
30 czerwca 2015 CZARNKOW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
12 maja 2015 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
6 marca 2015 CZARNKOW Pierwszy dzień notowań na NC 4.608.475 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
13 lutego 2015 CZARNKOW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
12 lutego 2015 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
16 stycznia 2015 CZARNKOW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D1 nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
14 stycznia 2015 CZARNKOW Początek zapisów na akcje serii D1 nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
13 stycznia 2015 CZARNKOW Przydział akcji serii D1 objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
5 stycznia 2015 CZARNKOW Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru.
30 grudnia 2014 CZARNKOW Ostatni dzień notowań na NC 4.735.800 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
15 grudnia 2014 CZARNKOW Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru. Pierwszy dzień notowań na NC 4.735.800 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
14 listopada 2014 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 października 2014 CZARNKOW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D1.
1 października 2014 CZARNKOW NWZA ws. m.in. połączenia Browar Gontyniec S.A. z „Fulmar” Sp. z o.o. oraz „Fulmar Bis” Sp. z o.o., uchylenia uchwały nr 2 WZA z 3 lipca 2014 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D1 w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 CZARNKOW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
25 czerwca 2014 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
10 czerwca 2014 CZARNKOW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru, dematerializacji i wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
9 kwietnia 2014 CZARNKOW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
12 września 2013 CZARNKOW Pierwszy dzień notowań na NC 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 sierpnia 2013 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 CZARNKOW NWZA ws. zmian w składzie RN.
29 czerwca 2013 CZARNKOW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
31 maja 2013 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 CZARNKOW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
22 kwietnia 2013 CZARNKOW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa oraz zmiany statutu.
14 lutego 2013 CZARNKOW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 CZARNKOW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 CZARNKOW Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
6 lipca 2012 CZARNKOW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
4 lipca 2012 CZARNKOW Debiut spółki na NC.