MOONLIT

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2021 MOONLIT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 MOONLIT Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
14 maja 2021 MOONLIT Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 MOONLIT Publikacja raportu za 2020 rok.
12 lutego 2021 MOONLIT Dzień pierwszego notowania na NC 499.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
16 listopada 2020 MOONLIT Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 MOONLIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz z lat ubiegłych.
10 sierpnia 2020 MOONLIT Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 MOONLIT Publikacja raportu za 2019 rok.
22 maja 2020 MOONLIT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
21 maja 2020 MOONLIT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii E w trybie emisji otwartej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, powołania nowych członków RN oraz wyboru firmy audytorskiej.
20 marca 2020 MOONLIT Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
25 lutego 2020 MOONLIT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii E, zmiany statutu oraz powołania do RN trzech nowych członków.
8 listopada 2019 MOONLIT Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 MOONLIT Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 MOONLIT Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.399.000 akcji serii A, 1.399.000 akcji serii B, 1.202.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D.