MOONLIT

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 MOONLIT Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 MOONLIT Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 MOONLIT Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 MOONLIT Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 MOONLIT Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
24 listopada 2023 MOONLIT Zakończenie zapisów na akcje serii H.
20 listopada 2023 MOONLIT Rozpoczęcie zapisów na akcje serii H.
9 listopada 2023 MOONLIT Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
31 października 2023 MOONLIT Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
12 września 2023 MOONLIT NWZA ws. powołania członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2023 MOONLIT Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
4 sierpnia 2023 MOONLIT NWZA ws. powołania członków RN, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej.
15 maja 2023 MOONLIT Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 MOONLIT Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 MOONLIT Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
21 września 2022 MOONLIT NWZA ws. powołania członków RN.
11 sierpnia 2022 MOONLIT Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 MOONLIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
18 maja 2022 MOONLIT NWZA ws. zmiany statutu.
12 maja 2022 MOONLIT Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 MOONLIT Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 MOONLIT Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 MOONLIT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 MOONLIT Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
23 czerwca 2021 MOONLIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020.
14 maja 2021 MOONLIT Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 MOONLIT Publikacja raportu za 2020 rok.
12 lutego 2021 MOONLIT Dzień pierwszego notowania na NC 499.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
16 listopada 2020 MOONLIT Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 MOONLIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz z lat ubiegłych.
10 sierpnia 2020 MOONLIT Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 MOONLIT Publikacja raportu za 2019 rok.
22 maja 2020 MOONLIT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
21 maja 2020 MOONLIT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii E w trybie emisji otwartej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, powołania nowych członków RN oraz wyboru firmy audytorskiej.
20 marca 2020 MOONLIT Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
25 lutego 2020 MOONLIT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii E, zmiany statutu oraz powołania do RN trzech nowych członków.
8 listopada 2019 MOONLIT Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 MOONLIT Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 MOONLIT Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.399.000 akcji serii A, 1.399.000 akcji serii B, 1.202.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D.