ELQ

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
13 sierpnia 2024 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
30 maja 2024 ELQ Publikacja raportu za 2023 rok.
14 maja 2024 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
13 lutego 2024 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
10 listopada 2023 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 ELQ ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 ELQ Publikacja raportu za 2022 rok.
12 maja 2023 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
13 lutego 2023 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
10 listopada 2022 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 ELQ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 ELQ Publikacja raportu za 2021 rok.
13 maja 2022 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
26 stycznia 2022 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
10 listopada 2021 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
4 sierpnia 2021 ELQ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 ELQ Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 lutego 2021 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
11 sierpnia 2020 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
13 lipca 2020 ELQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
28 maja 2020 ELQ Publikacja raportu za 2019 rok.
12 maja 2020 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
11 lutego 2020 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 ELQ Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
21 października 2019 ELQ NWZA ws. zmiany w statucie oraz powołania członków RN na kolejną kadencję.
14 sierpnia 2019 ELQ Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 ELQ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 ELQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 ELQ Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ELQ Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
30 czerwca 2018 ELQ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 ELQ Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 września 2017 ELQ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
14 sierpnia 2017 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
31 maja 2017 ELQ Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
13 grudnia 2016 ELQ NWZA ws. wyboru członków RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
19 września 2016 ELQ NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego , w drodze emisji akcji imiennych serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
16 sierpnia 2016 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ELQ ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
6 czerwca 2016 ELQ Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
2 marca 2016 ELQ NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G i H w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
15 lutego 2016 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
18 listopada 2015 ELQ Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
17 listopada 2015 ELQ Scalenie akcji w stosunku 20:1.
16 listopada 2015 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
9 listopada 2015 ELQ Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
4 listopada 2015 ELQ Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 sierpnia 2015 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
3 sierpnia 2015 ELQ ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej.
30 czerwca 2015 ELQ Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 marca 2015 ELQ NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, połączenia akcji oraz zmiany statutu.
25 lutego 2015 ELQ NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
16 lutego 2015 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
16 października 2014 ELQ NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
27 sierpnia 2014 ELQ NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii D, obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym ustaleniem ostatecznej wartości podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 maja 2014 ELQ ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, przygotowania do zamiany akcji serii D na akcje serii E oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu na NC.
15 maja 2014 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
23 kwietnia 2014 ELQ Publikacja raportu za 2013 rok.
26 lutego 2014 ELQ NWZA ws. zmiany statutu.
14 lutego 2014 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
1 lipca 2013 ELQ ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku za rok 2012.
31 maja 2013 ELQ Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
4 lipca 2012 ELQ WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
18 czerwca 2012 ELQ Publikacja raportu za 2011 rok.
29 maja 2012 ELQ Wznowienie obrotu akcjami spółki.
22 maja 2012 ELQ Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
15 maja 2012 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
23 grudnia 2011 ELQ NWZA ws. połączenia IPO SA ze spółką OneRay Investment SA z siedzibą we Wrocławiu, podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN.
4 listopada 2011 ELQ Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 ELQ Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 ELQ WZA
24 czerwca 2011 ELQ Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
21 czerwca 2011 ELQ Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
20 czerwca 2011 ELQ Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
13 czerwca 2011 ELQ Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 ELQ Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 ELQ Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
28 grudnia 2010 ELQ Debiut spółki na NC.