LETUS

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2024 LETUS Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
15 września 2024 LETUS Publikacja raportu za 2023 rok.
31 sierpnia 2024 LETUS Publikacja raportu za 2022 rok.
12 sierpnia 2024 LETUS Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
13 maja 2024 LETUS Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
12 lutego 2024 LETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
7 listopada 2023 LETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
7 sierpnia 2023 LETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
15 maja 2023 LETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 LETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 LETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
18 sierpnia 2022 LETUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021, pokrycia straty za rok 2018, pokrycia straty za rok 2019 oraz przeznaczenia zysku za rok 2020.
16 sierpnia 2022 LETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 LETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
18 czerwca 2022 LETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
13 czerwca 2022 LETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
10 czerwca 2022 LETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
25 maja 2022 LETUS NWZA ws. ponownego zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2018, 2019 oraz 2020.
12 maja 2022 LETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 LETUS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 LETUS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 LETUS Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
21 lipca 2021 LETUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
14 maja 2021 LETUS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 LETUS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 LETUS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 LETUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
14 sierpnia 2020 LETUS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
17 lipca 2020 LETUS Publikacja raportu za 2019 rok.
15 czerwca 2020 LETUS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 LETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 LETUS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 LETUS Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 LETUS ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2018.
31 maja 2019 LETUS Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 LETUS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 LETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 LETUS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 LETUS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 LETUS ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2017.
31 maja 2018 LETUS Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 LETUS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 LETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
21 listopada 2017 LETUS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C1 w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
14 listopada 2017 LETUS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
7 listopada 2017 LETUS Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C1 w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
25 września 2017 LETUS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C1.
8 września 2017 LETUS NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1 z prawem poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2017 LETUS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 lipca 2017 LETUS Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
27 lipca 2017 LETUS Scalenie akcji w stosunku 10:1.
17 lipca 2017 LETUS Dzień pierwszego notowania na NC 3.400.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
17 lipca 2017 LETUS Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 czerwca 2017 LETUS ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2016.
31 maja 2017 LETUS Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 LETUS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 LETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
9 grudnia 2016 LETUS NWZA ws. zwiększenia wartości nominalnej akcji, połączenia akcji oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 LETUS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 LETUS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 LETUS ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2015.
3 czerwca 2016 LETUS Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 LETUS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 LETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 LETUS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
23 października 2015 LETUS Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
19 października 2015 LETUS Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
5 października 2015 LETUS Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
4 września 2015 LETUS NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję serii H z zachowaniem prawa poboru i in.
14 sierpnia 2015 LETUS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 LETUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
3 czerwca 2015 LETUS Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 LETUS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 LETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 LETUS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 LETUS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 LETUS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
28 maja 2014 LETUS Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 LETUS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 LETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 LETUS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 LETUS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 LETUS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
21 maja 2013 LETUS Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 LETUS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 LETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 LETUS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
27 sierpnia 2012 LETUS Początek notowań spółki GOADVISER (GOA) pod nazwą LETUS (LET), w związku ze zmianą firmy.
14 sierpnia 2012 LETUS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 LETUS WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, zmiany firmy spółki i związanej z tym zmiany statutu.
22 maja 2012 LETUS Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 LETUS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 LETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 LETUS Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
7 października 2011 LETUS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
15 września 2011 LETUS NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych i utworzeniu w związku z tym kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.
16 sierpnia 2011 LETUS Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
14 czerwca 2011 LETUS WZA
16 maja 2011 LETUS Publikacja raportu za 2010 rok oraz raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 LETUS Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
28 grudnia 2010 LETUS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F.