GRUPAEMM

Data Spółka Wydarzenie
18 marca 2022 GRUPAEMM Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
13 listopada 2020 GRUPAEMM Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 GRUPAEMM Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 GRUPAEMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 GRUPAEMM Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 GRUPAEMM Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 GRUPAEMM Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 GRUPAEMM Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 GRUPAEMM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 GRUPAEMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 GRUPAEMM Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 GRUPAEMM Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 GRUPAEMM Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 GRUPAEMM Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 GRUPAEMM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
25 maja 2018 GRUPAEMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 GRUPAEMM Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 GRUPAEMM Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 GRUPAEMM Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 GRUPAEMM Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 GRUPAEMM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 GRUPAEMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 GRUPAEMM Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 GRUPAEMM Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 GRUPAEMM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 GRUPAEMM Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 GRUPAEMM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym.
3 czerwca 2016 GRUPAEMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 GRUPAEMM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 GRUPAEMM Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 GRUPAEMM Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 GRUPAEMM Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 GRUPAEMM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym.
1 czerwca 2015 GRUPAEMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 GRUPAEMM Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
26 lutego 2015 GRUPAEMM NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 lutego 2015 GRUPAEMM Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 GRUPAEMM Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 GRUPAEMM Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
4 czerwca 2014 GRUPAEMM Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 GRUPAEMM Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 GRUPAEMM Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 GRUPAEMM Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 GRUPAEMM Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 GRUPAEMM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz powołania Komitetu Audytu.
12 czerwca 2013 GRUPAEMM Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 GRUPAEMM Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
18 kwietnia 2013 GRUPAEMM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej.
27 lutego 2013 GRUPAEMM Początek notowań spółki EMCAPITAL (ECP) pod nazwą GRUPAEMM (GEM), w związku ze zmianą firmy.
14 lutego 2013 GRUPAEMM Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 GRUPAEMM Publikacja raportu za 2011 rok.
24 kwietnia 2012 GRUPAEMM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru.
30 sierpnia 2011 GRUPAEMM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
26 sierpnia 2011 GRUPAEMM Debiut spółki na NC.