APOLLO

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2024 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
8 sierpnia 2024 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
20 czerwca 2024 APOLLO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
9 maja 2024 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
12 marca 2024 APOLLO Publikacja raportu za 2023 rok.
8 listopada 2023 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
8 sierpnia 2023 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 APOLLO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2023 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
20 marca 2023 APOLLO Publikacja raportu za 2022 rok.
5 listopada 2022 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
5 sierpnia 2022 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
23 czerwca 2022 APOLLO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
6 maja 2022 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 APOLLO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
16 marca 2022 APOLLO Publikacja raportu za 2021 rok.
12 listopada 2021 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 APOLLO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
14 maja 2021 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 lutego 2021 APOLLO Publikacja raportu za 2020 rok.
30 października 2020 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
27 sierpnia 2020 APOLLO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
13 marca 2020 APOLLO Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
8 lipca 2019 APOLLO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
29 maja 2019 APOLLO Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 APOLLO Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
22 października 2018 APOLLO NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2018 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
9 sierpnia 2018 APOLLO NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.
5 lipca 2018 APOLLO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
1 czerwca 2018 APOLLO Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 APOLLO Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
18 stycznia 2018 APOLLO NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2017 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
19 lipca 2017 APOLLO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
31 maja 2017 APOLLO Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 APOLLO Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
15 sierpnia 2016 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
8 lipca 2016 APOLLO Początek notowań spółki ASTORIA (ACL) pod nazwą QUARKVENT (QRK), w związku ze zmianą firmy.
28 czerwca 2016 APOLLO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
1 czerwca 2016 APOLLO Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 APOLLO Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
10 sierpnia 2015 APOLLO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
29 czerwca 2015 APOLLO ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2014.
1 czerwca 2015 APOLLO Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 APOLLO Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 APOLLO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 APOLLO Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 APOLLO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
9 września 2013 APOLLO NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego.
14 sierpnia 2013 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 APOLLO Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
13 sierpnia 2013 APOLLO Scalenie akcji w stosunku 100:1.
2 sierpnia 2013 APOLLO Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
29 lipca 2013 APOLLO Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
24 czerwca 2013 APOLLO ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2012 r.
7 maja 2013 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 APOLLO NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, uchylenia uchwały NWZA Nr 6 z 08.10.2012.
29 kwietnia 2013 APOLLO Pierwszy dzień notowań na NC 90.623.139 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
29 marca 2013 APOLLO Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 APOLLO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
8 stycznia 2013 APOLLO Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J.
19 grudnia 2012 APOLLO Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J.
17 grudnia 2012 APOLLO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
14 listopada 2012 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
8 października 2012 APOLLO NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
28 sierpnia 2012 APOLLO Początek notowań spółki BIOMEDINV (BMV) pod nazwą ASTORIA (ACL), w związku ze zmianą firmy.
10 sierpnia 2012 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
15 czerwca 2012 APOLLO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
15 maja 2012 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 APOLLO WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz połączenia ze spółką BIO-MED I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
23 marca 2012 APOLLO Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 APOLLO Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 APOLLO Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
17 października 2011 APOLLO NWZA ws. połączenia z Astoria Capital SA z siedzibą we Wrocławiu.
16 sierpnia 2011 APOLLO Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 APOLLO WZA
26 maja 2011 APOLLO Publikacja raportu za 2010 rok.
17 maja 2011 APOLLO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
16 maja 2011 APOLLO Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 APOLLO Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
14 stycznia 2011 APOLLO Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
20 grudnia 2010 APOLLO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
18 listopada 2010 APOLLO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
16 listopada 2010 APOLLO Debiut spółki na NC.