FLUID

Data Spółka Wydarzenie
10 kwietnia 2021 FLUID Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
12 listopada 2020 FLUID Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
10 sierpnia 2020 FLUID Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
28 maja 2020 FLUID Publikacja raportu za 2019 rok.
14 maja 2020 FLUID Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
24 marca 2020 FLUID Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
20 grudnia 2019 FLUID NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
8 listopada 2019 FLUID Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
16 sierpnia 2019 FLUID ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
14 sierpnia 2019 FLUID Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
5 lipca 2019 FLUID Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 FLUID Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 FLUID Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
17 grudnia 2018 FLUID NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
9 listopada 2018 FLUID Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
3 sierpnia 2018 FLUID Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
25 czerwca 2018 FLUID ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
25 maja 2018 FLUID Publikacja raportu za 2017 rok.
10 maja 2018 FLUID Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
26 lutego 2018 FLUID NWZA ws. powołania do pełnienia funkcji członka RN, zmiany warunków upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych celem umorzenia.
9 lutego 2018 FLUID Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
10 listopada 2017 FLUID Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
10 sierpnia 2017 FLUID Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 FLUID ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
31 maja 2017 FLUID Publikacja raportu za 2016 rok.
10 maja 2017 FLUID Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
10 lutego 2017 FLUID Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
1 grudnia 2016 FLUID NWZA ws. zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
14 listopada 2016 FLUID Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 FLUID Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 FLUID ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2015.
15 czerwca 2016 FLUID Publikacja raportu za 2015 rok.
31 maja 2016 FLUID NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu.
12 maja 2016 FLUID Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 FLUID Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 grudnia 2015 FLUID NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, odwołania członka RN, powołania członka RN.
12 listopada 2015 FLUID Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
19 sierpnia 2015 FLUID NWZA ws. zmiany statutu oraz uzupełnienia składu osobowego RN.
14 sierpnia 2015 FLUID Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 FLUID ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
12 czerwca 2015 FLUID Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 FLUID Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 FLUID NWZA ws. wyboru nowych członków RN.
30 marca 2015 FLUID Pierwszy dzień notowań na NC 13.232.410 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.463.630 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
12 lutego 2015 FLUID Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
13 stycznia 2015 FLUID NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 FLUID Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 FLUID Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 FLUID ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
6 czerwca 2014 FLUID Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 FLUID Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
26 lutego 2014 FLUID Pierwszy dzień notowań na NC 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2014 FLUID Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 FLUID Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 FLUID Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
30 czerwca 2013 FLUID ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
2 czerwca 2013 FLUID Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 FLUID Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
10 kwietnia 2013 FLUID NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowej serii akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru.
15 lutego 2013 FLUID Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
15 listopada 2012 FLUID Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
16 sierpnia 2012 FLUID Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 FLUID WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2010 i 2011.
15 czerwca 2012 FLUID Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 FLUID Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
15 lutego 2012 FLUID Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
15 listopada 2011 FLUID Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
29 września 2011 FLUID NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
16 sierpnia 2011 FLUID Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
16 maja 2011 FLUID Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
13 kwietnia 2011 FLUID Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
11 kwietnia 2011 FLUID Debiut spółki na NC.