POLARISIT

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
29 czerwca 2024 POLARISIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 r.
15 maja 2024 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
11 lipca 2023 POLARISIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 r.
15 maja 2023 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 POLARISIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 r.
15 sierpnia 2022 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
4 lutego 2022 POLARISIT Dzień pierwszego notowania na NC 300.000 akcji serii O i 55.000.000 akcji serii P.
15 listopada 2021 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
14 września 2021 POLARISIT NWZA ws. powołania członków RN.
16 sierpnia 2021 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
18 maja 2021 POLARISIT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 r.
17 maja 2021 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
21 marca 2021 POLARISIT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 listopada 2020 POLARISIT Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 POLARISIT Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
6 lipca 2020 POLARISIT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 r.
3 czerwca 2020 POLARISIT Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
2 czerwca 2020 POLARISIT Scalenie akcji w stosunku 5:1.
26 maja 2020 POLARISIT Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
21 maja 2020 POLARISIT Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
15 maja 2020 POLARISIT Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
28 lutego 2020 POLARISIT Publikacja raportu za 2019 rok.
30 grudnia 2019 POLARISIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
4 listopada 2019 POLARISIT Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 lipca 2019 POLARISIT Publikacja raportu za 2018 rok oraz za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 POLARISIT Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 POLARISIT Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 POLARISIT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 POLARISIT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 POLARISIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
13 maja 2018 POLARISIT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
25 stycznia 2018 POLARISIT Publikacja raportu za 2017 rok.
27 grudnia 2017 POLARISIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, dalszego istnienia spółki oraz podniesienia kapitału zakładowego na drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
24 listopada 2017 POLARISIT Publikacja raportu za 2016 rok.
14 listopada 2017 POLARISIT Publikacja raportu za II i za III kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 POLARISIT Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 POLARISIT Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 POLARISIT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
10 sierpnia 2016 POLARISIT Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
11 lipca 2016 POLARISIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2016 POLARISIT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
2 czerwca 2016 POLARISIT Publikacja raportu za 2015 rok.
30 marca 2016 POLARISIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
10 lutego 2016 POLARISIT Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 POLARISIT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 POLARISIT Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 maja 2015 POLARISIT Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 POLARISIT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 POLARISIT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
7 listopada 2014 POLARISIT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 POLARISIT Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 POLARISIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013 i strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2011 i lata wcześniejsze, dalszego istnienia spółki, zmiany uchwały nr 19/07/2011 WZA z 04.07.2011 oraz zmian w składzie RN.
2 czerwca 2014 POLARISIT Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 POLARISIT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
13 lutego 2014 POLARISIT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 POLARISIT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
10 października 2013 POLARISIT Pierwsze notowanie na NC 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 1.091.486 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
14 sierpnia 2013 POLARISIT Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 POLARISIT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
28 czerwca 2013 POLARISIT Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 POLARISIT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 POLARISIT Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
15 listopada 2012 POLARISIT Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
13 września 2012 POLARISIT NWZA ws. zmian w RN, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem prawa poboru i in.
14 sierpnia 2012 POLARISIT Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 POLARISIT WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
14 czerwca 2012 POLARISIT Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 POLARISIT Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 POLARISIT Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
22 grudnia 2011 POLARISIT NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
15 listopada 2011 POLARISIT Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
1 września 2011 POLARISIT Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J.
16 sierpnia 2011 POLARISIT Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
4 lipca 2011 POLARISIT WZA
14 czerwca 2011 POLARISIT Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 POLARISIT Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 POLARISIT Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 lutego 2011 POLARISIT Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
18 listopada 2010 POLARISIT NWZA