LKDESIGN

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2021 LKDESIGN Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 LKDESIGN Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
9 lipca 2021 LKDESIGN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
14 maja 2021 LKDESIGN Publikacja raportu za I kwartał 2021 oraz za cały 2020 rok.
15 lutego 2021 LKDESIGN Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 LKDESIGN Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 LKDESIGN Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 LKDESIGN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
14 maja 2020 LKDESIGN Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
12 maja 2020 LKDESIGN Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 LKDESIGN Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 LKDESIGN Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 LKDESIGN Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 LKDESIGN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 LKDESIGN Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 LKDESIGN Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 LKDESIGN Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
12 listopada 2018 LKDESIGN Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 LKDESIGN Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 LKDESIGN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 LKDESIGN Publikacja raportu za 2017 rok.
14 maja 2018 LKDESIGN Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
28 lutego 2018 LKDESIGN NWZA ws. zmiany statutu, emisji obligacji imiennych serii E zamiennych na akcje serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i in.
13 lutego 2018 LKDESIGN Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
19 grudnia 2017 LKDESIGN NWZA ws. wyrażania zgód na zawarcie przez spółkę umów pożyczek z członkami zarządu spółki.
13 listopada 2017 LKDESIGN Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
13 września 2017 LKDESIGN Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
11 sierpnia 2017 LKDESIGN Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
23 czerwca 2017 LKDESIGN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
2 czerwca 2017 LKDESIGN Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 LKDESIGN Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 lutego 2017 LKDESIGN Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
6 grudnia 2016 LKDESIGN NWZA ws. zmiany uchwał numer 4 i 5 NWZ z 8 września 2015r. oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 LKDESIGN Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 LKDESIGN Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 LKDESIGN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
2 czerwca 2016 LKDESIGN Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 LKDESIGN Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 LKDESIGN Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
11 lutego 2016 LKDESIGN NWZA ws. potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 11 grudnia 2015 roku zawartej przez Spółkę z Wiceprezesem Zarządu Spółki.
13 listopada 2015 LKDESIGN Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
8 września 2015 LKDESIGN NWZA ws. potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 15 lipca 2015 roku zawartej przez spółkę z Prezesem Zarządu, Panem Andrzejem Kalita, i Wiceprezesem Zarządu, Panią Lidią Kalita, emisji obligacji imiennych serii D zamiennych na akcje serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji serii D i in.
14 sierpnia 2015 LKDESIGN Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
10 sierpnia 2015 LKDESIGN Pierwszy dzień notowań na NC 160.429 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
7 sierpnia 2015 LKDESIGN Ostatni dzień notowań na NC 160.429 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
26 czerwca 2015 LKDESIGN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
12 czerwca 2015 LKDESIGN Publikacja raportu za 2014 rok.
28 maja 2015 LKDESIGN Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 160.429 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.