Kalendarium wydarzeń gospodarczych - jutro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 28 stycznia 2021

00:50 Japonia Sprzedaż detaliczna (r/r) grudzień -0,4 % 0,6 %
01:30 Australia Australia Ceny importu i eksportu IV kw.
Ceny importu (k/k) IV kw. -0,9 % -3,5 %
Ceny eksportu (k/k) IV kw. -5,1 %
08:00 Norwegia Norwegia Stopa bezrobocia s.a. listopad 5,2 % 5,2 %
08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) grudzień 4,23 mld 4,46 mld
08:00 Norwegia Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m) grudzień -2,0 % 2,9 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Stopa bezrobocia IV kw. 16,7 % 16,26 %
09:00 Węgry Węgry Stopa bezrobocia grudzień 4,4 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC styczeń 161,1
09:30 Szwecja Szwecja Wyniki sprzedaży detalicznej grudzień
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (m/m) grudzień 0,8 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) grudzień 5,7 %
09:30 Szwecja Szwecja Stopa bezrobocia grudzień 7,7 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Koniunktura gospodarcza styczeń
Indeks nastrojów biznesu styczeń -0,41
Indeks nastrojów w gospodarce styczeń 90,4
Indeks nastrojów konsumentów styczeń -15,5 -13,9
Indeks nastrojów producentów styczeń -7,2 -7,2
Indeks nastrojów w usługach styczeń -17,7 -17,4
14:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka wst. styczeń
Inflacja CPI wst. (m/m) styczeń 0,5 % 0,5 %
Inflacja HICP wst. (m/m) styczeń 0,3 % 0,6 %
Inflacja CPI wst. (r/r) styczeń 0,7 % -0,3 %
Inflacja HICP wst. (r/r) styczeń 0,5 % -0,7 %
14:30 USA USA Produkt Krajowy Brutto wst. IV kw.
PKB (annualizowany) wst. IV kw. 4,0 % 33,4 %
Konsumpcja prywatna (annualizowana) wst. IV kw. 41,0 %
Deflator PKB wst. (k/k) IV kw. 2,4 % 3,7 %
PCE core wst. (k/k) IV kw. 1,5 % 3,4 %
14:30 Kanada Kanada Pozwolenia na budowę domów (m/m) grudzień 12,9 %
14:30 USA USA Saldo obrotów towarowych (USD) grudzień -83,4 mld -85,49 mld
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 875 tys. 900 tys.
16:00 USA USA Sprzedaż nowych domów grudzień 877 tys. 841 tys.
16:00 USA USA Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board grudzień 0,5 % 0,6 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -140 mld -187 mld
17:00 USA USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu styczeń 12
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto