Kalendarium wydarzeń gospodarczych - jutro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 29 lutego 2024

00:50 Japonia Produkcja przemysłowa wst. styczeń
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) styczeń -7,3 % 1,4 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) styczeń -1 %
00:50 Japonia Sprzedaż detaliczna (r/r) styczeń 2,4 % 2,4 %
01:30 Australia Australia Nakłady kapitałowe sektora prywatnego s.a. (k/k) IV kw. 0,4 % 0,6 %
01:30 Australia Australia Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) styczeń 0,4 % 0,4 %
01:30 Australia Australia Sprzedaż detaliczna (m/m) styczeń 1,7 % -2,7 %
08:00 Szwecja Szwecja Wyniki sprzedaży detalicznej styczeń
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (m/m) styczeń -0,2 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) styczeń -2,2 %
08:00 Niemcy Niemcy Sprzedaż detaliczna styczeń
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) styczeń 0,5 % -1,6 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) styczeń -1,5 % -1,7 %
08:00 Norwegia Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m) styczeń 0,2 % -0,9 %
08:00 Turcja Turcja PKB (r/r) IV kw. 3,5 % 5,9 %
08:30 Węgry Węgry Inflacja producencka styczeń
Inflacja PPI (m/m) styczeń -0,7 %
Inflacja PPI (r/r) styczeń -7,2 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka wst. luty
Inflacja CPI wst. (m/m) luty 0,7 % -0,2 %
Inflacja HICP wst. (m/m) luty 0,7 % -0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) luty 2,7 % 3,1 %
Inflacja HICP wst. (r/r) luty 3 % 3,4 %
08:45 Francja Francja Inflacja producencka styczeń
Inflacja PPI (m/m) styczeń 0,1 %
Inflacja PPI (r/r) styczeń -0,9 %
08:45 Francja Francja Wydatki konsumentów (m/m) styczeń -0,3 % 0,3 %
08:45 Francja Francja PKB s.a. fin. (k/k) IV kw. 0,0 % 0,0 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja konsumencka wst. luty
Inflacja CPI wst. (m/m) luty 0,3 % 0,1 %
Inflacja HICP wst. (m/m) luty 0,2 % -0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) luty 2,7 % 3,4 %
Inflacja HICP wst. (r/r) luty 2,9 % 3,5 %
09:00 Szwajcaria Szwajcaria Produkt Krajowy Brutto IV kw.
PKB s.a. (k/k) IV kw. 0,1 % 0,3 %
PKB n.s.a. (r/r) IV kw. 0,7 % 0,3 %
09:00 Szwajcaria Szwajcaria Indeks instytutu KOF luty 102 101,5
09:00 Polska Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC luty 65,3
09:55 Niemcy Niemcy Stopa bezrobocia s.a. luty 5,8 % 5,8 %
10:00 Polska Polska Produkt Krajowy Brutto fin. IV kw.
PKB s.a. fin. (k/k) IV kw. 0,0 % 1,1 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) IV kw. 1,0 % 0,5 %
PKB s.a. fin. (r/r) IV kw. 1,7 % 0,3 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Podaż pieniądza M4 (m/m) styczeń 0,3 % 0,5 %
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny styczeń 52 tys. 50,46 tys.
13:00 Indie Indie PKB (r/r) III kw. 6,6 % 7,6 %
13:00 Chile Chile Produkcja przemysłowa (r/r) styczeń -1,8 %
14:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka wst. luty
Inflacja CPI wst. (m/m) luty 0,5 % 0,2 %
Inflacja HICP wst. (m/m) luty 0,6 % -0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) luty 2,6 % 2,9 %
Inflacja HICP wst. (r/r) luty 2,7 % 3,1 %
14:30 Kanada Kanada Produkt Krajowy Brutto IV kw.
PKB (annualizowany) IV kw. 0,8 % -1,1 %
PKB (k/k) IV kw. -0,3 %
14:30 USA USA Raport nt. wydatków Amerykanów styczeń
Wydatki Amerykanów (m/m) styczeń 0,2 % 0,7 %
PCE core (m/m) styczeń 0,4 % 0,2 %
PCE (m/m) styczeń 0,3 % 0,2 %
PCE core (r/r) styczeń 2,8 % 2,9 %
PCE (r/r) styczeń 2,4 % 2,6 %
14:30 Kanada Kanada Miesięczny PKB (m/m) grudzień 0,2 % 0,2 %
14:30 USA USA Dochody Amerykanów (m/m) styczeń 0,4 % 0,3 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 210 tys. 201 tys.
15:45 USA USA Indeks Chicago PMI luty 47,5 46
16:00 USA USA Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) styczeń 1 % 8,3 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -60 mld
16:50 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
17:00 USA USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu luty -17
17:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Austan Goolsbee)
19:15 USA USA Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester)
23:00 Australia Australia Indeks PMI dla przemysłu fin. luty 47,7 50,1
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto