Kalendarium wydarzeń gospodarczych - jutro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 6 czerwca 2023

  Szwecja - Święto Narodowe - dzień wolny
? Polska Polska Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec
Stopa referencyjna czerwiec 6,75 % 6,75 %
Stopa lombardowa czerwiec 7,25 % 7,25 %
Stopa depozytowa czerwiec 6,25 % 6,25 %
Stopa redyskontowa czerwiec 6,80 % 6,80 %
? Polska Polska Komunikat po posiedzeniu RPP czerwiec
01:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) kwiecień -2,2 % -1,9 %
03:30 Australia Australia Saldo rachunku bieżącego (AUD) I kw. 14,4 mld 14,1 mld
06:30 Australia Australia Decyzja RBA ws. stóp procentowych czerwiec 3,85 % 3,85 %
08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle kwiecień
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) kwiecień 3,5 % -10,7 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) kwiecień -11 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) kwiecień -11 %
08:00 Rumunia Rumunia Inflacja IPPI (r/r) kwiecień 13,6 %
08:30 Węgry Węgry Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) kwiecień -13,1 %
09:00 Czechy Czechy Bilans handlu zagranicznego (CZK) kwiecień 8 mld 15,9 mld
09:00 Czechy Czechy Produkcja przemysłowa (r/r) kwiecień 3,1 % 2,2 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) kwiecień 1,6 % 4,5 %
09:00 Słowacja Słowacja Sprzedaż detaliczna (r/r) kwiecień -6 %
09:00 Słowacja Słowacja PKB fin. (r/r) I kw. 0,9 % 1,1 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Sprzedaż detaliczna kwiecień
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) kwiecień 0,2 % -1,2 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) kwiecień -3 % -3,8 %
14:30 Kanada Kanada Pozwolenia na budowę domów (m/m) kwiecień 0,2 % 11,3 %
16:00 Kanada Kanada Indeks Ivey PMI s.a. maj 57 56,8
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień 0,5 mln brk 5,2 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto