Kalendarium wydarzeń gospodarczych - jutro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 20 maja 2022

? świat świat Szczyt G7
00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Bilans handlu zagranicznego (NZD) kwiecień -350 mln -392 mln
01:30 Japonia Inflacja konsumencka kwiecień
Inflacja CPI (r/r) kwiecień 1,2 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) kwiecień 2,1 % 0,8 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki sprzedaży detalicznej kwiecień
Sprzedaż detaliczna (m/m) kwiecień -0,2 % -1,4 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) kwiecień -7,1 % 0,9 %
08:00 Niemcy Niemcy Inflacja producencka kwiecień
Inflacja PPI (m/m) kwiecień 1,5 % 4,9 %
Inflacja PPI (r/r) kwiecień 31,5 % 30,9 %
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Produkcja przemysłowa (r/r) I kw. 7,3 %
10:00 Polska Polska Ceny produkcji kwiecień
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) kwiecień 4,9 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) kwiecień 20,4 % 20 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) kwiecień 10,4 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa kwiecień
Produkcja przemysłowa (m/m) kwiecień 18,2 %
Produkcja przemysłowa (r/r) kwiecień 16,1 % 17,3 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) kwiecień 17,2 %
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie kwiecień
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) kwiecień 6665,64
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kwiecień 6484,9 tys.
Wynagrodzenie (r/r) kwiecień 12,6 % 12,4 %
Zatrudnienie (r/r) kwiecień 2,7 % 2,4 %
10:00 Polska Polska Koniunktura gospodarcza maj
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 563
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto