Kalendarium wydarzeń gospodarczych - jutro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 19 czerwca 2024

  USA,  Turcja - Dzień Wyzwolenia - dzień wolny
00:00 Chile Chile Decyzja ws. stóp procentowych czerwiec 5,75 % 6,00 %
00:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Saldo rachunku bieżącego (NZD) I kw. -4,65 mld -7,84 mld
01:50 Japonia Handel zagraniczny maj
Bilans handlu zagranicznego (JPY) maj -1300 mld -465,6 mld
Eksport (r/r) maj 13 % 8,3 %
Import (r/r) maj 10,4 % 8,3 %
01:50 Japonia Protokół z posiedzenia BoJ kwiecień
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka maj
Inflacja CPI (m/m) maj 0,4 % 0,3 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) maj 0,9 %
Inflacja RPI (m/m) maj 0,5 %
Inflacja CPI (r/r) maj 2 % 2,3 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) maj 3,5 % 3,9 %
Inflacja RPI (r/r) maj 3,1 % 3,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka maj
Inflacja PPI (m/m) maj 0,1 % 0,2 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) maj 0 %
Inflacja PPI (r/r) maj 1,1 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) maj 0,2 %
08:00 Szwecja Szwecja Stopa bezrobocia maj 8,9 %
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka czerwiec
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej czerwiec -13,8
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej czerwiec -8,2
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Bilans płatniczy kwiecień
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) kwiecień 44,53 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) kwiecień 35,2 mld 35,77 mld
16:00 USA USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB czerwiec 45 45
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto