Kalendarium wydarzeń gospodarczych - jutro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 7 października 2022

  Chiny - Święto Narodowe - dzień wolny
00:30 USA USA Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester)
01:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) sierpień 6,5 % 3,4 %
07:45 Szwajcaria Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy wrzesień
Stopa bezrobocia n.s.a. wrzesień 2 % 2 %
Stopa bezrobocia s.a. wrzesień 2,1 % 2,1 %
08:00 Niemcy Niemcy Produkcja przemysłowa sierpień
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) sierpień -0,5 % -0,3 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) sierpień -1,1 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) sierpień -4,6 %
08:00 Norwegia Norwegia Miesięczny PKB sierpień
PKB (m/m) sierpień 0,3 %
PKB bez ropy i gazu (m/m) sierpień 0,4 % -0,3 %
08:00 Niemcy Niemcy Ceny importu sierpień
Ceny importu (m/m) sierpień 2 % 1,4 %
Ceny importu (r/r) sierpień 30 % 28,9 %
08:00 Niemcy Niemcy Sprzedaż detaliczna sierpień
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) sierpień -1,1 % 1,9 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) sierpień -5,1 % -2,6 %
08:00 Norwegia Norwegia Przetwórstwo przemysłowe (m/m) sierpień 1,4 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Halifax (m/m) wrzesień 0,2 % 0,4 %
08:45 Francja Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) sierpień -13,2 mld -14,54 mld
09:00 Czechy Czechy Protokół z posiedzenia CNB wrzesień
09:00 Czechy Czechy Bilans handlu zagranicznego (CZK) sierpień -22,8 mld
09:00 Czechy Czechy Produkcja przemysłowa (r/r) sierpień 0,8 %
09:00 Słowacja Słowacja Bilans handlu zagranicznego (EUR) sierpień -26,6 mln
10:00 Włochy Włochy Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) sierpień 1 % 1,3 %
13:00 Chile Chile Inflacja CPI (m/m) wrzesień 1 % 1,2 %
13:30 Chile Chile Bilans handlu zagranicznego (USD) wrzesień -990 mln
14:00 Polska Polska Protokół z posiedzenia RPP wrzesień
14:30 USA USA Sytuacja na rynku pracy wrzesień
Stopa bezrobocia wrzesień 3,7 % 3,7 %
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wrzesień 250 tys. 315 tys.
Płaca godzinowa (m/m) wrzesień 0,3 % 0,3 %
Długość tygodnia pracy wrzesień 34,5 godz. 34,5 godz.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym wrzesień 270 tys. 308 tys.
Płaca godzinowa (r/r) wrzesień 5,1 % 5,2 %
14:30 Kanada Kanada Sytuacja na rynku pracy wrzesień
Stopa bezrobocia wrzesień 5,4 % 5,4 %
Zmiana zatrudnienia wrzesień 21,5 tys. -39,7 tys.
Zmiana zatrudnienia na pełny etat wrzesień -77,2 tys.
Zmiana zatrudnienia na część etatu wrzesień 37,5 tys.
16:00 USA USA Zapasy hurtowników (m/m) sierpień 1,3 % 0,6 %
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 604
21:00 USA USA Kredyt konsumencki (USD) sierpień 24,5 mld 23,81 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto