Kalendarium wydarzeń gospodarczych - jutro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 25 września 2023

08:30 Węgry Węgry Wynagrodzenia (r/r) lipiec 16 %
10:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu Ifo wrzesień 85,2 85,7
10:00 Polska Polska Stopa bezrobocia sierpień 5 % 5 %
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI wrzesień -32 -44
15:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
16:30 USA USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu wrzesień -17,2
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto