DCD

Data Spółka Wydarzenie
10 stycznia 2023 DCD Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
15 listopada 2021 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
31 maja 2021 DCD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 DCD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 czerwca 2020 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 DCD Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 DCD Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
31 maja 2019 DCD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 DCD Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 DCD Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 DCD ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
30 maja 2018 DCD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 DCD ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2016.
31 maja 2017 DCD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
16 lutego 2017 DCD NWZA ws. powołania członków RN w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji przez Jacka Halusiaka i Michała Żurowskiego oraz zmiany statutu.
14 lutego 2017 DCD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
16 stycznia 2017 DCD Początek notowań spółki HYDROPHI (HTE) pod nazwą DCD (DCD), w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2016 DCD Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
15 sierpnia 2016 DCD Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 DCD ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
1 czerwca 2016 DCD Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 DCD Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
26 lutego 2016 DCD NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 lutego 2016 DCD Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 DCD Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
18 sierpnia 2015 DCD Pierwszy dzień notowań na NC 1.109.191 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 sierpnia 2015 DCD Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 DCD ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
15 maja 2015 DCD Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
11 maja 2015 DCD Publikacja raportu za 2014 rok.
23 lutego 2015 DCD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
16 lutego 2015 DCD Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
16 grudnia 2014 DCD Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D.
2 grudnia 2014 DCD Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D.
24 listopada 2014 DCD Początek notowań spółki TERRA (TRA) pod nazwą HYDROPHI (HTE), w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2014 DCD Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 DCD Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 DCD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2014 DCD ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 DCD Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 DCD Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
28 kwietnia 2014 DCD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 DCD Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
20 grudnia 2013 DCD NWZA ws. wyboru członków RN.
14 listopada 2013 DCD Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 DCD Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 DCD Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
31 lipca 2013 DCD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
29 lipca 2013 DCD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
28 czerwca 2013 DCD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
31 maja 2013 DCD Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 DCD Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 DCD Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 DCD Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 DCD Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 DCD WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
15 maja 2012 DCD Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
25 kwietnia 2012 DCD Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 DCD Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 DCD Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
12 sierpnia 2011 DCD Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 DCD WZA
16 maja 2011 DCD Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
4 maja 2011 DCD Publikacja raportu za 2010 rok.
20 marca 2011 DCD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 marca 2011 DCD Debiut spółki na NC.