PTWP

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
6 czerwca 2024 PTWP NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z 10 stycznia 2024 r.
31 maja 2024 PTWP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
10 stycznia 2024 PTWP NWZA ws. zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 29.06.2023 r.
14 listopada 2023 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
18 lipca 2023 PTWP Wypłata dywidendy 5,66 zł na akcję.
10 lipca 2023 PTWP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,66 zł na akcję.
7 lipca 2023 PTWP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,66 zł na akcję.
29 czerwca 2023 PTWP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.
31 maja 2023 PTWP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
29 grudnia 2022 PTWP Dzień pierwszego notowania na NC 58.958 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 listopada 2022 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
18 lipca 2022 PTWP Wypłata dywidendy 2,54 zł na akcję.
8 lipca 2022 PTWP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,54 zł na akcję.
7 lipca 2022 PTWP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,54 zł na akcję.
29 czerwca 2022 PTWP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz przeznaczenia zysku za rok 2021.
31 maja 2022 PTWP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
26 sierpnia 2021 PTWP NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego oraz zmiany statutu.
13 sierpnia 2021 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 PTWP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
31 maja 2021 PTWP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
7 kwietnia 2021 PTWP NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
15 lutego 2021 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
12 listopada 2020 PTWP NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych spółki.
27 sierpnia 2020 PTWP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
14 sierpnia 2020 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 PTWP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
22 lipca 2019 PTWP Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.
8 lipca 2019 PTWP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.
5 lipca 2019 PTWP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,77 zł na akcję.
27 czerwca 2019 PTWP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
31 maja 2019 PTWP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 PTWP NWZA ws. zmiany statutu.
14 lutego 2019 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
23 lipca 2018 PTWP Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
9 lipca 2018 PTWP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
6 lipca 2018 PTWP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
26 czerwca 2018 PTWP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
30 maja 2018 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 marca 2018 PTWP NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji, zmiany statutu, odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
14 lutego 2018 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
3 stycznia 2018 PTWP NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
14 listopada 2017 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
21 lipca 2017 PTWP Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
7 lipca 2017 PTWP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
6 lipca 2017 PTWP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
28 czerwca 2017 PTWP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
31 maja 2017 PTWP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
22 lipca 2016 PTWP Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
8 lipca 2016 PTWP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
7 lipca 2016 PTWP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
30 czerwca 2016 PTWP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015, umorzenia 88.344 akcji imiennych serii E, będących akcjami własnymi, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na nabycie akcji w celu umorzenia.
10 lutego 2016 PTWP NWZA ws. m.in. umorzenia akcji imiennych serii E i wyrażenia zgody na ich nabycie celem umorzenia.
14 listopada 2015 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
22 lipca 2015 PTWP Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
8 lipca 2015 PTWP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
7 lipca 2015 PTWP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
30 czerwca 2015 PTWP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki i upoważnienia zarządu do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych.
12 czerwca 2015 PTWP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lutego 2015 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
31 lipca 2014 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 PTWP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2013, nabycia akcji własnych oraz zmiany uchwały nr 1 WZA z 03.11.2011r.
6 czerwca 2014 PTWP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
5 listopada 2013 PTWP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
24 września 2013 PTWP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 PTWP NWZA ws. zmiany statutu.
20 czerwca 2013 PTWP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
18 czerwca 2013 PTWP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
24 maja 2013 PTWP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
22 maja 2013 PTWP Pierwszy dzień notowań na NC 1.520.600 akcji serii A, 15.206 akcji serii B i 86.030 akcji serii C.
21 maja 2013 PTWP Ostatni dzień notowań na NC 86.030 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
15 maja 2013 PTWP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 PTWP Debiut spółki na NC.