PEP

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2024 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
20 sierpnia 2024 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
19 czerwca 2024 PEP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.
22 maja 2024 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 marca 2024 PEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
13 marca 2024 PEP NWZA ws. uchylenia dotychczasowego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, udzielenia zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
22 listopada 2023 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
16 listopada 2023 PEP Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.416.667 akcji zwykłych na okaziciela serii AB.
15 listopada 2023 PEP Dzień ostatniego notowania na GPW 10.416.667 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii AB.
3 listopada 2023 PEP Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.416.667 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii AB.
28 września 2023 PEP Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
25 września 2023 PEP Ostatni dzień notowania praw poboru.
21 września 2023 PEP Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowania praw poboru.
14 września 2023 PEP Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii AB.
24 sierpnia 2023 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
24 maja 2023 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
8 maja 2023 PEP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
3 kwietnia 2023 PEP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru, oferty publicznej akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz zmiany "Polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN".
30 marca 2023 PEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
23 listopada 2022 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
17 sierpnia 2022 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
18 maja 2022 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
11 maja 2022 PEP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
12 kwietnia 2022 PEP Wprowadzenie do obrotu na GPW na GPW 21.358.699 akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
11 kwietnia 2022 PEP Dzień ostatniego notowania na GPW 21.358.699 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
7 kwietnia 2022 PEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
2 marca 2022 PEP Wprowadzenie do obrotu na GPW 21.358.699 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii AA.
23 listopada 2021 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
11 sierpnia 2021 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
18 czerwca 2021 PEP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
18 maja 2021 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 marca 2021 PEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 PEP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
17 lutego 2021 PEP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BIF IV i Mansa Investments.
5 lutego 2021 PEP Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez BIF IV i Mansa Investments z 47 zł na 63 zł za sztukę.
10 grudnia 2020 PEP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BIF IV i Mansa Investments.
5 listopada 2020 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
12 sierpnia 2020 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
19 maja 2020 PEP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
18 maja 2020 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
9 marca 2020 PEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 listopada 2019 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
15 maja 2019 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
17 kwietnia 2019 PEP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
4 marca 2019 PEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
8 stycznia 2019 PEP NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
14 listopada 2018 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
17 października 2018 PEP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Dominikę Kulczyk oraz Mansa Investments sp. z o.o.
20 września 2018 PEP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 16,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.
17 września 2018 PEP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Dominikę Kulczyk oraz Mansa Investments sp. z o.o.
8 sierpnia 2018 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
13 lipca 2018 PEP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 16,29 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna.
13 lipca 2018 PEP NWZA ws. zmiany statutu, określenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
16 maja 2018 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
25 kwietnia 2018 PEP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
20 lutego 2018 PEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
8 listopada 2017 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
10 sierpnia 2017 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
11 maja 2017 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
30 marca 2017 PEP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
16 lutego 2017 PEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
30 listopada 2016 PEP NWZA ws. połączenia spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami Neutron sp. z o.o., GRUPA PEP – Finansowanie Projektów sp. z o.o. i GRUPA PEP - Uprawy Energetyczne sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie).
8 listopada 2016 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
10 sierpnia 2016 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
5 lipca 2016 PEP Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
14 czerwca 2016 PEP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
13 czerwca 2016 PEP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
11 maja 2016 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
24 marca 2016 PEP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w latach poprzednich do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.
17 lutego 2016 PEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
15 grudnia 2015 PEP NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członka (członków) RN.
5 listopada 2015 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
11 sierpnia 2015 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
12 maja 2015 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
15 kwietnia 2015 PEP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014.
11 marca 2015 PEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
3 marca 2015 PEP Wprowadzenie do obrotu na GPW 24.129.580 akcji zwykłych na okaziciela serii Z.
12 listopada 2014 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
18 sierpnia 2014 PEP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii Z do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii AA z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii AA oraz praw do akcji serii AA do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
8 sierpnia 2014 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
24 kwietnia 2014 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
15 kwietnia 2014 PEP ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r.
11 lutego 2014 PEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
4 grudnia 2013 PEP NWZA ws. zmian w składzie RN.
7 listopada 2013 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
8 sierpnia 2013 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
25 kwietnia 2013 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
27 marca 2013 PEP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
26 lutego 2013 PEP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
21 grudnia 2012 PEP Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
7 listopada 2012 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
5 listopada 2012 PEP NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
26 września 2012 PEP Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 33 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polenergia Holding.
21 września 2012 PEP Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Polenergia Holding na 33 zł za sztukę.
28 sierpnia 2012 PEP Początek zapisów na sprzedaż akcji po 31,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polenergia Holding.
17 sierpnia 2012 PEP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
9 sierpnia 2012 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
3 kwietnia 2012 PEP WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz zmian w składzie RN i ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
16 marca 2012 PEP Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
22 lutego 2012 PEP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
3 listopada 2011 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
11 sierpnia 2011 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
5 maja 2011 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 PEP Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
15 marca 2011 PEP WZA
9 lutego 2011 PEP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
27 października 2010 PEP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
13 września 2010 PEP Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T.