RUCHCHORZ

Data Spółka Wydarzenie
14 lutego 2025 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2024/2025.
22 listopada 2024 RUCHCHORZ Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2023 - 30.06.2024.
14 listopada 2024 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2024/2025.
14 sierpnia 2024 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2023/2024.
4 czerwca 2024 RUCHCHORZ NWZA ws. odwołania i powołania członka/członków RN.
15 maja 2024 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2023/2024.
14 lutego 2024 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2023/2024.
27 grudnia 2023 RUCHCHORZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
30 listopada 2023 RUCHCHORZ Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2022 - 30.06.2023.
15 listopada 2023 RUCHCHORZ NWZA ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y, Z, AA, AB, AC i AD, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Y, Z, AA, AB, AC i AD oraz zmiany statutu.
14 listopada 2023 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2023/2024.
14 sierpnia 2023 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2022/2023.
15 maja 2023 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2022/2023.
14 lutego 2023 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2022/2023.
30 grudnia 2022 RUCHCHORZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.
30 listopada 2022 RUCHCHORZ Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2021-30.06.2022.
14 listopada 2022 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2022/2023.
12 października 2022 RUCHCHORZ NWZA ws. zmian osobowych w RN oraz zmiany statutu.
16 sierpnia 2022 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2021/2022.
13 maja 2022 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2021/2022.
15 lutego 2022 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego roku obrotowego 2021/2022.
29 grudnia 2021 RUCHCHORZ ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.
30 listopada 2021 RUCHCHORZ Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2020-30.06.2021.
15 listopada 2021 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021.
13 sierpnia 2021 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021.
14 maja 2021 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021.
15 lutego 2021 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021.
30 grudnia 2020 RUCHCHORZ ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.
30 listopada 2020 RUCHCHORZ Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2019-30.06.2020.
13 listopada 2020 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
30 grudnia 2019 RUCHCHORZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
2 grudnia 2019 RUCHCHORZ Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019.
21 listopada 2019 RUCHCHORZ NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian osobowych w RN.
14 listopada 2019 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 RUCHCHORZ NWZA ws. zmian osobowych w RN.
15 maja 2019 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
20 grudnia 2018 RUCHCHORZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.
30 listopada 2018 RUCHCHORZ Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2017-30.06.2018.
14 listopada 2018 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
11 lipca 2018 RUCHCHORZ NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian osobowych w RN.
15 maja 2018 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
28 grudnia 2017 RUCHCHORZ ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
7 grudnia 2017 RUCHCHORZ NWZA ws. odpowiedzialności zarządu za szkody wyrządzone w spółce oraz zmian w składzie RN.
30 listopada 2017 RUCHCHORZ Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2016-30.06.2017.
14 listopada 2017 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
28 września 2017 RUCHCHORZ NWZA ws. odpowiedzialności zarządu za szkody wyrządzone w spółce oraz zmian w składzie RN.
11 sierpnia 2017 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
12 maja 2017 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
20 marca 2017 RUCHCHORZ NWZA ws. zmian w składzie RN.
10 lutego 2017 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
29 grudnia 2016 RUCHCHORZ ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
28 listopada 2016 RUCHCHORZ Publikacja raportu za rok obrotowy 1.07.2015-30.06.2016.
10 listopada 2016 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
13 lipca 2016 RUCHCHORZ NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyjęcia Regulaminu RN.
25 maja 2016 RUCHCHORZ NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii,z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu i wygaszenia upoważnienia udzielonego zarządowi uchwałą ZWZW nr 20/2013 z dnia 31.12.2013 roku.
13 maja 2016 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 RUCHCHORZ NWZA ws. emisji obligacji na okaziciela serii A.
12 lutego 2016 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
28 grudnia 2015 RUCHCHORZ ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN.
1 grudnia 2015 RUCHCHORZ Publikacja raportu za rok obrotowy 1.07.2014-30.06.2015.
16 listopada 2015 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 sierpnia 2015 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
15 maja 2015 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
30 grudnia 2014 RUCHCHORZ ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia sprawozdań, bilansu rachunku zysków i strat za rok obrotowy tj. od 01.07.2013 r. do 30.06.2014r oraz za rok ubiegły, pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
3 grudnia 2014 RUCHCHORZ Publikacja raportu za okres 01.07.2013 do 30.06.2014 (rok obrotowy 2013/2014).
14 listopada 2014 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku (I kw. roku obrotowego 2014/2015).
14 sierpnia 2014 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku (IV kw. roku obrotowego 2013/2014).
15 maja 2014 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku (III kw. roku obrotowego 2013/2014).
14 lutego 2014 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku (II kw. roku obrotowego 2013/2014).
31 grudnia 2013 RUCHCHORZ ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia sprawozdań z działalności i finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy tj. od 01.07.2012 r. do 30.06.2013r oraz za rok ubiegły, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
4 grudnia 2013 RUCHCHORZ Publikacja raportu za rok obrotowy 1.07.2012 - 30.06.2013.
12 listopada 2013 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 maja 2013 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
10 stycznia 2013 RUCHCHORZ Pierwszy dzień obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, E i L.
28 grudnia 2012 RUCHCHORZ WZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, pokrycia straty za ostatni rok obrotowy oraz połączenia spółek Ruch Chorzów S.A. i Ganbist Ltd.
30 listopada 2012 RUCHCHORZ Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
13 listopada 2012 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 RUCHCHORZ Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
14 maja 2012 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 RUCHCHORZ NWZA ws. zmian w składzie RN.
30 sierpnia 2011 RUCHCHORZ NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru.
16 sierpnia 2011 RUCHCHORZ Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
27 czerwca 2011 RUCHCHORZ WZA
10 czerwca 2011 RUCHCHORZ Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 RUCHCHORZ Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 marca 2011 RUCHCHORZ Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
14 lutego 2011 RUCHCHORZ Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
29 grudnia 2010 RUCHCHORZ Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F.
20 października 2010 RUCHCHORZ Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.