MOBRUK

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
29 sierpnia 2024 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
16 maja 2024 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2023 rok.
9 listopada 2023 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
17 sierpnia 2023 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
10 lipca 2023 MOBRUK Wypłata dywidendy 13,17 zł na akcję.
3 lipca 2023 MOBRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13,17 zł na akcję.
30 czerwca 2023 MOBRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13,17 zł na akcję.
26 czerwca 2023 MOBRUK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
11 maja 2023 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
30 marca 2023 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok.
5 grudnia 2022 MOBRUK NWZA ws. zmiany polityki wynagrodzeń i przyjęcia tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń, ustanowienia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu, powołania członka RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz członków Komitetu Audytu i jego przewodniczącego.
8 listopada 2022 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
18 sierpnia 2022 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
12 maja 2022 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
6 maja 2022 MOBRUK Wypłata dywidendy 31,50 zł na akcję.
4 maja 2022 MOBRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 31,50 zł na akcję.
2 maja 2022 MOBRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 31,50 zł na akcję.
25 kwietnia 2022 MOBRUK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
24 marca 2022 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2021 rok.
18 marca 2022 MOBRUK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
9 listopada 2021 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
19 sierpnia 2021 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 MOBRUK Wypłata dywidendy 20,15 zł na akcję.
16 czerwca 2021 MOBRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20,15 zł na akcję.
15 czerwca 2021 MOBRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20,15 zł na akcję.
8 czerwca 2021 MOBRUK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
13 maja 2021 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
19 marca 2021 MOBRUK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
27 listopada 2020 MOBRUK NWZA ws. potwierdzenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mo-BRUK S.A. Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu przy ul. Szybowej 7D oraz zmiany statutu.
27 listopada 2020 MOBRUK Zakończenie zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
25 listopada 2020 MOBRUK Rozpoczęcie zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
24 listopada 2020 MOBRUK Zakończenie budowy księgi popytu na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
23 listopada 2020 MOBRUK Zakończenie zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych.
23 listopada 2020 MOBRUK Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.227.936 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
19 listopada 2020 MOBRUK Rozpoczęcie zapisów na akcje wśród inwestorów indywidualnych.
18 listopada 2020 MOBRUK Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
19 października 2020 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
4 września 2020 MOBRUK NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, zmiany kapitału zakładowego wynikającej z umorzenia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.
13 sierpnia 2020 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
29 czerwca 2020 MOBRUK Wypłata dywidendy 10,25 zł na akcję.
22 czerwca 2020 MOBRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,25 zł na akcję.
19 czerwca 2020 MOBRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,25 zł na akcję.
15 czerwca 2020 MOBRUK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
29 kwietnia 2020 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
19 marca 2020 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
19 marca 2020 MOBRUK Wypłata dywidendy 3,51 zł na akcję.
12 marca 2020 MOBRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,51 zł na akcję.
11 marca 2020 MOBRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,51 zł na akcję.
3 marca 2020 MOBRUK NWZA ws. powołania członka RN oraz polityki wynagrodzeń.
24 października 2019 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
21 sierpnia 2019 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
10 lipca 2019 MOBRUK Wypłata dywidendy 2,71 zł na akcję.
3 lipca 2019 MOBRUK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,71 zł na akcję.
2 lipca 2019 MOBRUK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,71 zł na akcję.
24 czerwca 2019 MOBRUK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
25 kwietnia 2019 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 marca 2019 MOBRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
25 października 2018 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
22 sierpnia 2018 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 MOBRUK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
26 kwietnia 2018 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
22 marca 2018 MOBRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 MOBRUK Publikacja wstępnych wyników skonsolidowanych za 2017 rok.
7 listopada 2017 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
25 sierpnia 2017 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
23 czerwca 2017 MOBRUK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia zgody na sprzedaż lub dzierżawę Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu.
11 maja 2017 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 MOBRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
30 marca 2017 MOBRUK Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
22 listopada 2016 MOBRUK Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.
14 listopada 2016 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 MOBRUK Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.
12 września 2016 MOBRUK NWZA ws. uchylenia uchwały nr 17/2016 WZ z 28 czerwca 2016 oraz zmiany statutu.
26 sierpnia 2016 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
28 czerwca 2016 MOBRUK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz emisji obligacji.
25 kwietnia 2016 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
31 marca 2016 MOBRUK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
18 marca 2016 MOBRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 listopada 2015 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
23 września 2015 MOBRUK NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach należących do spółki Mo-BRUK i in.
26 sierpnia 2015 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
8 czerwca 2015 MOBRUK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
6 maja 2015 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 MOBRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
12 listopada 2014 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
8 września 2014 MOBRUK NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do Mo-BRUK S.A. oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach należących do spółki hipoteki łącznej oraz zastawów rejestrowych.
27 sierpnia 2014 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 MOBRUK ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
12 maja 2014 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
18 marca 2014 MOBRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
20 listopada 2013 MOBRUK NWZA ws. powołania członków RN.
6 listopada 2013 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 MOBRUK NWZA ws. zmiany statutu, zasad przyznawania wynagrodzenia członkom RN oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach spółki hipoteki kaucyjnej łącznej.
18 sierpnia 2013 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
17 czerwca 2013 MOBRUK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
8 maja 2013 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
18 marca 2013 MOBRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
8 listopada 2012 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
8 sierpnia 2012 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 MOBRUK WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
9 maja 2012 MOBRUK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 MOBRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
27 kwietnia 2012 MOBRUK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
25 kwietnia 2012 MOBRUK Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
24 kwietnia 2012 MOBRUK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
4 kwietnia 2012 MOBRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 MOBRUK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 MOBRUK Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
26 października 2011 MOBRUK NWZA ws. przyjęcia MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, zmian w statucie.
1 sierpnia 2011 MOBRUK Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
13 czerwca 2011 MOBRUK WZA
9 maja 2011 MOBRUK Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
28 marca 2011 MOBRUK Publikacja raportu za 2010 rok.
9 lutego 2011 MOBRUK Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
21 stycznia 2011 MOBRUK NWZA ws. emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.