ERS

Data Spółka Wydarzenie
28 grudnia 2020 ERS Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
13 listopada 2020 ERS Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 ERS Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 ERS Publikacja raportu za 2019 rok.
14 maja 2020 ERS Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 ERS Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 ERS Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 ERS Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 ERS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
31 maja 2019 ERS Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 ERS Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 ERS Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 ERS Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 ERS Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 ERS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
31 maja 2018 ERS Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 ERS Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 ERS Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 ERS Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 ERS Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 ERS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
25 maja 2017 ERS Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 ERS Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 ERS Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 ERS Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 ERS Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 ERS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
3 czerwca 2016 ERS Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 ERS Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 ERS Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 ERS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ERS Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 ERS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
3 czerwca 2015 ERS Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 ERS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 ERS Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ERS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
28 października 2014 ERS NWZA ws. sprzedaży nieruchomości.
14 sierpnia 2014 ERS Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 ERS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 ERS Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 ERS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
7 maja 2014 ERS NWZA ws. zmiany statutu.
14 lutego 2014 ERS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 ERS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
29 lipca 2013 ERS Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 maja 2013 ERS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
15 kwietnia 2013 ERS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 r. oraz pokrycia straty powstałej w latach ubiegłych.
15 marca 2013 ERS Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 ERS Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ERS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 ERS Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
18 czerwca 2012 ERS WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
15 maja 2012 ERS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 ERS Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 ERS Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
29 grudnia 2011 ERS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
14 października 2011 ERS NWZA ws. zmian w statucie oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B i C oraz ich dematerializację.
25 lipca 2011 ERS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
21 lipca 2011 ERS Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
20 lipca 2011 ERS Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
23 maja 2011 ERS Debiut spółki na NC.