DOMLEK

Data Spółka Wydarzenie
9 sierpnia 2021 DOMLEK Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
29 czerwca 2021 DOMLEK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
31 maja 2021 DOMLEK Publikacja raportu za 2020 rok.
27 maja 2021 DOMLEK NWZA ws. wycofania z obrotu akcji dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na NC oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
14 maja 2021 DOMLEK Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
24 marca 2021 DOMLEK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii F, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zmian statutu oraz zniesienia uprawnień osobistych akcjonariuszy.
24 marca 2021 DOMLEK Dzień wykupu akcji spółki przez ABC Medicover Holdings B.V. po cenie 13,08 zł za akcję.
19 marca 2021 DOMLEK Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
8 marca 2021 DOMLEK NWZA ws. zmian w składzie RN.
15 lutego 2021 DOMLEK Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
30 stycznia 2021 DOMLEK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 listopada 2020 DOMLEK Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 DOMLEK ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14 sierpnia 2020 DOMLEK Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 DOMLEK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 DOMLEK Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 DOMLEK Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 DOMLEK Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 DOMLEK Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 DOMLEK ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 DOMLEK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
18 maja 2019 DOMLEK NWZA ws. powołania członka RN.
15 maja 2019 DOMLEK Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 DOMLEK Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 DOMLEK Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 listopada 2018 DOMLEK NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2018 DOMLEK Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
23 czerwca 2018 DOMLEK ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
28 maja 2018 DOMLEK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 DOMLEK Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
9 lutego 2018 DOMLEK Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 DOMLEK Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 DOMLEK Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
24 czerwca 2017 DOMLEK ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
22 maja 2017 DOMLEK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 DOMLEK Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 DOMLEK Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 DOMLEK Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
8 października 2016 DOMLEK NWZA ws. zmiany uchwały Nr 5/06/2016 WZA z dnia 25 czerwca 2016 roku.
12 sierpnia 2016 DOMLEK Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
25 czerwca 2016 DOMLEK ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
20 maja 2016 DOMLEK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 DOMLEK Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 DOMLEK Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 DOMLEK Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 DOMLEK Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
20 czerwca 2015 DOMLEK ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
21 maja 2015 DOMLEK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 DOMLEK Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 DOMLEK Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 DOMLEK Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 DOMLEK Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
14 czerwca 2014 DOMLEK ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
16 maja 2014 DOMLEK Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 DOMLEK Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 DOMLEK Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 DOMLEK Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
1 października 2013 DOMLEK Pierwszy dzień notowań na NC 16.630 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 sierpnia 2013 DOMLEK Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 czerwca 2013 DOMLEK ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
14 czerwca 2013 DOMLEK Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 DOMLEK Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 DOMLEK Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
24 listopada 2012 DOMLEK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2012 DOMLEK Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
16 sierpnia 2012 DOMLEK Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 DOMLEK WZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2011 tj. za okres od dnia 1.01.2011 do dnia 31.12.2011, emisji warrantów subskrypcyjnych.
15 czerwca 2012 DOMLEK Publikacja raportu za 2011 rok.
16 maja 2012 DOMLEK Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
10 lutego 2012 DOMLEK Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 DOMLEK Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
29 września 2011 DOMLEK Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
9 września 2011 DOMLEK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
7 września 2011 DOMLEK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
16 sierpnia 2011 DOMLEK Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
25 czerwca 2011 DOMLEK WZA
20 maja 2011 DOMLEK Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 DOMLEK Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
21 kwietnia 2011 DOMLEK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
19 kwietnia 2011 DOMLEK Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
18 kwietnia 2011 DOMLEK Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 lutego 2011 DOMLEK Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
31 stycznia 2011 DOMLEK Debiut spółki na NC.