LUKARDI

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2024 LUKARDI Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
12 sierpnia 2024 LUKARDI Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 LUKARDI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
31 maja 2024 LUKARDI Publikacja raportu za 2023 rok.
14 maja 2024 LUKARDI Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
12 lutego 2024 LUKARDI Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 LUKARDI Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
6 października 2023 LUKARDI NWZA ws. połączenia spółek Lukardi S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).
14 sierpnia 2023 LUKARDI Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
19 lipca 2023 LUKARDI Dzień pierwszego notowania na NC 4.250.000 akcji serii B, 245.000 akcji serii B2, 38.217.600 akcji serii E, 14.625.866 akcji serii F.
30 czerwca 2023 LUKARDI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 LUKARDI Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 LUKARDI Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 LUKARDI Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 LUKARDI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
10 października 2022 LUKARDI NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii B, E oraz F na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu.
16 sierpnia 2022 LUKARDI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 LUKARDI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
1 czerwca 2022 LUKARDI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 LUKARDI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
28 kwietnia 2022 LUKARDI NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki, kluczowych pracowników i spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników spółki i spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych serii „A” z prawem do objęcia akcji serii „G” z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 lutego 2022 LUKARDI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 LUKARDI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
2 listopada 2021 LUKARDI NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zatwierdzenia dokooptowanego członka RN, odwołania i powołania członków RN.
18 października 2021 LUKARDI Dzień pierwszego notowania na NC 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2.
13 sierpnia 2021 LUKARDI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 LUKARDI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
31 maja 2021 LUKARDI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 LUKARDI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 LUKARDI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 LUKARDI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
16 września 2020 LUKARDI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
14 sierpnia 2020 LUKARDI Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
24 lipca 2020 LUKARDI Publikacja raportu za 2019 rok.
8 czerwca 2020 LUKARDI NWZA ws. połączenia spółki Lukardi Spółka Akcyjna ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o., powołania do sprawowania funkcji nowego członka RN, wyrażenia zgody i upoważnienie zarządu do dematerializacji akcji serii B2, D i E oraz podjęcia wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na NC.
15 maja 2020 LUKARDI Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 LUKARDI Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
19 listopada 2019 LUKARDI NWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki w związku z art. 397 kodeksu spółek handlowych.
8 listopada 2019 LUKARDI Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 LUKARDI Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
1 lipca 2019 LUKARDI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
31 maja 2019 LUKARDI Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 LUKARDI Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
8 lutego 2019 LUKARDI Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 LUKARDI Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 LUKARDI Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 LUKARDI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 LUKARDI Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 LUKARDI Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
24 kwietnia 2018 LUKARDI NWZA ws. zmiany statutu, odwołania i powołania do sprawowania funkcji członka RN, zniesienia uprzywilejowania części akcji serii B, ustalenia zasad wynagradzania członków zarządu, upoważnienia zarządu do podjęcia czynności mających na celu połączenie ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.
14 lutego 2018 LUKARDI Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 LUKARDI Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 LUKARDI Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 LUKARDI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 LUKARDI Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 LUKARDI Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
8 marca 2017 LUKARDI NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
15 lutego 2017 LUKARDI Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
22 grudnia 2016 LUKARDI NWZA ws. połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2016 LUKARDI ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2015 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
22 czerwca 2016 LUKARDI Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
25 maja 2016 LUKARDI Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.