ROPCZYCE

Data Spółka Wydarzenie
30 października 2024 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
23 maja 2024 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
8 maja 2024 ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2023 rok.
27 marca 2024 ROPCZYCE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
27 października 2023 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
18 sierpnia 2023 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
17 lipca 2023 ROPCZYCE Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
11 lipca 2023 ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
10 lipca 2023 ROPCZYCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
19 czerwca 2023 ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2022 rok.
19 maja 2023 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
21 kwietnia 2023 ROPCZYCE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 grudnia 2022 ROPCZYCE Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1 zł na akcję.
5 grudnia 2022 ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1 zł na akcję.
2 grudnia 2022 ROPCZYCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
26 października 2022 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
17 maja 2022 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
26 kwietnia 2022 ROPCZYCE Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
19 kwietnia 2022 ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
14 kwietnia 2022 ROPCZYCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
8 kwietnia 2022 ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok.
10 marca 2022 ROPCZYCE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
26 października 2021 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
10 sierpnia 2021 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
18 maja 2021 ROPCZYCE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 26,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Siwca, Mariana Darłaka, Leszka Piczaka, Roberta Siwca, Zbigniewa Czapkę, Roberta Duszkiewicza, Krzysztofa Miąso, Romana Wenca oraz Interminex Handelsgesellschaft.
17 maja 2021 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
11 maja 2021 ROPCZYCE Wypłata dywidendy 1,60 zł na akcję.
4 maja 2021 ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,60 zł na akcję.
30 kwietnia 2021 ROPCZYCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
28 kwietnia 2021 ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok oraz NWZA ws. wycofania z obrotu akcji spółki i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
22 marca 2021 ROPCZYCE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 26,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Siwca, Mariana Darłaka, Leszka Piczaka, Roberta Siwca, Zbigniewa Czapkę, Roberta Duszkiewicza, Krzysztofa Miąso, Romana Wenca oraz Interminex Handelsgesellschaft.
1 marca 2021 ROPCZYCE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
27 października 2020 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
12 października 2020 ROPCZYCE Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
24 września 2020 ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
23 września 2020 ROPCZYCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
28 sierpnia 2020 ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
11 sierpnia 2020 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
28 maja 2020 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
28 kwietnia 2020 ROPCZYCE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
24 października 2019 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
8 sierpnia 2019 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 ROPCZYCE NWZA ws. zmiany statutu.
21 maja 2019 ROPCZYCE Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
7 maja 2019 ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
6 maja 2019 ROPCZYCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
23 kwietnia 2019 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
23 kwietnia 2019 ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
25 marca 2019 ROPCZYCE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
12 lutego 2019 ROPCZYCE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 30,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Siwca, Mariana Darłaka, Roberta Duszkiewicza, Roberta Siwca, Leszka Piczaka, Krzysztofa Miąso, Romana Wenca oraz Zbigniewa Czapka.
28 stycznia 2019 ROPCZYCE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 30,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Siwca, Mariana Darłaka, Roberta Duszkiewicza, Roberta Siwca, Leszka Piczaka, Krzysztofa Miąso, Romana Wenca oraz Zbigniewa Czapka.
27 grudnia 2018 ROPCZYCE NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu umorzenia, użycia kapitału zapasowego, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zmiany przedmiotu działalności spółki.
26 października 2018 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
25 października 2018 ROPCZYCE Wprowadzenie do obrotu 460.137 akcji serii D oraz 1.946.517 akcji serii E.
9 sierpnia 2018 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
31 lipca 2018 ROPCZYCE Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
30 lipca 2018 ROPCZYCE NWZA ws. połączenia spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach.
24 lipca 2018 ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
23 lipca 2018 ROPCZYCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
20 czerwca 2018 ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
14 maja 2018 ROPCZYCE NWZA ws. umorzenia akcji spółki, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
26 kwietnia 2018 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
28 lutego 2018 ROPCZYCE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
8 lutego 2018 ROPCZYCE NWZA ws. powołania członków RN na nową kadencję oraz wyboru RN oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH.
10 listopada 2017 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
13 października 2017 ROPCZYCE Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Interminex Handelsgesellschaft z siedzibą w Wiedniu, po 24 zł za sztukę.
10 października 2017 ROPCZYCE Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Interminex Handelsgesellschaft z siedzibą w Wiedniu, po 27 zł za sztukę. Początek zapisów po 24 zł za sztukę.
3 października 2017 ROPCZYCE Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Interminex Handelsgesellschaft z siedzibą w Wiedniu, po 27 zł za sztukę.
28 sierpnia 2017 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
22 maja 2017 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
25 kwietnia 2017 ROPCZYCE Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
20 kwietnia 2017 ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
19 kwietnia 2017 ROPCZYCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
12 kwietnia 2017 ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty za 2016 roku.
13 marca 2017 ROPCZYCE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
26 października 2016 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
14 października 2016 ROPCZYCE NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę określonych nieruchomości, połączenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ze spółką zależną ZM Service Sp. z o.o., zmian statutu, zmian osobowych w składzie RN i in.
12 sierpnia 2016 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
13 czerwca 2016 ROPCZYCE NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
20 maja 2016 ROPCZYCE Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
28 kwietnia 2016 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
22 kwietnia 2016 ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
21 kwietnia 2016 ROPCZYCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
12 kwietnia 2016 ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2015 roku.
4 marca 2016 ROPCZYCE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
23 grudnia 2015 ROPCZYCE NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu i zbycie nieruchomości spółki.
5 listopada 2015 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
20 sierpnia 2015 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
20 maja 2015 ROPCZYCE Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
7 maja 2015 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
29 kwietnia 2015 ROPCZYCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
10 kwietnia 2015 ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 marca 2015 ROPCZYCE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
5 listopada 2014 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
20 sierpnia 2014 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
14 maja 2014 ROPCZYCE Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
8 maja 2014 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
28 kwietnia 2014 ROPCZYCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
17 kwietnia 2014 ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
17 marca 2014 ROPCZYCE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
20 grudnia 2013 ROPCZYCE NWZA ws. m.in. upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, z możliwością wyłączenia prawa poboru w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW i dematerializację tych akcji oraz zmiany statutu.
13 listopada 2013 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
28 sierpnia 2013 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
14 maja 2013 ROPCZYCE Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
13 maja 2013 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 ROPCZYCE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
26 kwietnia 2013 ROPCZYCE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
19 kwietnia 2013 ROPCZYCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2012 roku, wyrażenia zgody na zakup nieruchomości oraz zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności spółki.
19 marca 2013 ROPCZYCE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
22 stycznia 2013 ROPCZYCE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI Ropczyce Sp z o.o.
9 stycznia 2013 ROPCZYCE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI Ropczyce Sp z o.o.
14 grudnia 2012 ROPCZYCE NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz zmiany w składzie RN.
13 listopada 2012 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
14 maja 2012 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
17 kwietnia 2012 ROPCZYCE WZA ws. m.in podziału zysku netto wypracowanego w 2011 roku oraz wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
20 marca 2012 ROPCZYCE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
22 sierpnia 2011 ROPCZYCE NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
16 maja 2011 ROPCZYCE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
18 kwietnia 2011 ROPCZYCE WZA
20 marca 2011 ROPCZYCE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.