PRIVRNT

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 PRIVRNT Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 PRIVRNT Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 PRIVRNT Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 PRIVRNT Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 PRIVRNT Początek notowań spółki PFMEDICAL (PFM) pod nazwą PRIVRNT (RNT) w związku ze zmianą firmy.
3 kwietnia 2024 PRIVRNT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G i H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, zmian w ogranie nadzorczym spółki oraz zmian w zarządzie.
14 lutego 2024 PRIVRNT Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 PRIVRNT Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
6 listopada 2023 PRIVRNT NWZA ws. powołania członków RN.
14 sierpnia 2023 PRIVRNT Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 PRIVRNT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2023 PRIVRNT Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 PRIVRNT Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 PRIVRNT Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
15 grudnia 2022 PRIVRNT NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2022 PRIVRNT Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 PRIVRNT Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 PRIVRNT ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021 r. oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2022 PRIVRNT Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 PRIVRNT Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 PRIVRNT Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 PRIVRNT ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2020 r. oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2021 PRIVRNT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
20 sierpnia 2020 PRIVRNT ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2020 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
24 lipca 2020 PRIVRNT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 PRIVRNT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2019 PRIVRNT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 PRIVRNT Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 PRIVRNT Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 PRIVRNT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
1 czerwca 2018 PRIVRNT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 PRIVRNT Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 PRIVRNT Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
18 lipca 2017 PRIVRNT ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2017 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 PRIVRNT Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 PRIVRNT Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
28 czerwca 2016 PRIVRNT ZWZA ws. m.n. sposobu pokrycia straty za 2015 r. oraz wyrażania zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
16 maja 2016 PRIVRNT Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
4 kwietnia 2016 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 PRIVRNT Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 PRIVRNT Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 PRIVRNT Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
2 czerwca 2015 PRIVRNT ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2014r., podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia programu opcji skierowanego do zarządu, rady nadzorczej i kadry menedżerskiej, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru.
15 maja 2015 PRIVRNT Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
3 kwietnia 2015 PRIVRNT Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 PRIVRNT Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
22 grudnia 2014 PRIVRNT Pierwszy dzień notowań na NC 183.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2014 PRIVRNT Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 PRIVRNT Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 PRIVRNT ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
18 czerwca 2014 PRIVRNT Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
17 czerwca 2014 PRIVRNT Scalenie akcji w stosunku 100:1.
4 czerwca 2014 PRIVRNT Publikacja raportu za 2013 rok.
2 czerwca 2014 PRIVRNT Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
15 maja 2014 PRIVRNT Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 PRIVRNT Początek notowań spółki CEEOP (CEE) pod nazwą PFMEDICAL (PFM), w związku ze zmianą firmy.
24 marca 2014 PRIVRNT NWZA ws. zmiany uchwały WZA Nr 8/2013 z dnia 17.12.2013r w sprawie połączenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
3 marca 2014 PRIVRNT Początek notowań spółki APOLLO (APC) pod nazwą CEEOP (CEE), w związku ze zmianą firmy.
14 lutego 2014 PRIVRNT Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
17 grudnia 2013 PRIVRNT NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie ich wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, udzielenia upoważnienia zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 PRIVRNT Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 PRIVRNT Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 PRIVRNT NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
9 lipca 2013 PRIVRNT ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
31 maja 2013 PRIVRNT Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 PRIVRNT Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 PRIVRNT Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
22 listopada 2012 PRIVRNT NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
9 listopada 2012 PRIVRNT Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
25 września 2012 PRIVRNT Początek notowań spółki GUARDIER (GRD) pod nazwą APOLLO (APC), w związku ze zmianą firmy.
10 sierpnia 2012 PRIVRNT Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
23 lipca 2012 PRIVRNT NWZA ws. zmiany statutu w zakresie zmiany firmy oraz przedmiotu działalności spółki, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej.
15 czerwca 2012 PRIVRNT Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 PRIVRNT Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 PRIVRNT Debiut spółki na NC.