BPC

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 BPC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.
31 maja 2024 BPC Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
21 grudnia 2023 BPC NWZA ws. zatwierdzenia działań zarządu przygotowujących spółkę do wdrożenia nowej strategii dynamicznego wzrostu wartości spółki poprzez koncentracje działań na nowych branżach, obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.
13 listopada 2023 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 BPC ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.
30 maja 2023 BPC Publikacja raportu za 2022 rok.
12 maja 2023 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
13 lutego 2023 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
30 grudnia 2022 BPC Wypłata dywidendy 0,0015 zł na akcję.
14 listopada 2022 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 BPC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,0015 zł na akcję.
29 września 2022 BPC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,0015 zł na akcję.
28 września 2022 BPC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia mechanizmu wypłaty dywidendy.
16 sierpnia 2022 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 BPC ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.
31 maja 2022 BPC Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
30 grudnia 2021 BPC Split akcji w stosunku 1:100.
15 listopada 2021 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 BPC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020, nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz podziału (splitu) akcji spółki.
31 maja 2021 BPC Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
16 lipca 2020 BPC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
15 czerwca 2020 BPC Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 BPC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
30 maja 2019 BPC Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
11 stycznia 2019 BPC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
10 stycznia 2019 BPC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
3 stycznia 2019 BPC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
12 grudnia 2018 BPC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
4 grudnia 2018 BPC NWZA ws. połączenia spółki oraz zmian w składzie RN.
8 listopada 2018 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 BPC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
30 maja 2018 BPC Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
29 grudnia 2017 BPC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany siedziby oraz zmiany statutu.
14 listopada 2017 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 BPC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto/przeznaczenia zysku netto poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
14 czerwca 2017 BPC Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
15 lutego 2017 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 BPC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
24 czerwca 2016 BPC Split akcji w stosunku 1:20.
3 czerwca 2016 BPC Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 kwietnia 2016 BPC NWZA ws. zmian w składzie RN, podziału (splitu) akcji, zmiany uchwały nr 7 NWZ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
15 lutego 2016 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
11 stycznia 2016 BPC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
7 grudnia 2015 BPC NWZA ws. zmiany siedziby spółki, zmian w składzie RN, ustalenia tekstu jednolitego statutu oraz dalszego istnienia spółki.
23 listopada 2015 BPC NWZA ws. zmiany siedziby spółki oraz zmian w składzie RN.
12 listopada 2015 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 BPC Publikacja raportu za 2014 rok.
17 czerwca 2015 BPC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku oraz dalszego istnienia spółki.
14 maja 2015 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
4 maja 2015 BPC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
30 kwietnia 2015 BPC Scalenie akcji w stosunku 20:1.
23 kwietnia 2015 BPC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
20 kwietnia 2015 BPC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
13 lutego 2015 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 BPC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, uchylenia uchwały nr 13 WZA z 23.04.2014r oraz zmiany statutu.
13 czerwca 2014 BPC Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
23 kwietnia 2014 BPC NWZA ws. scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 BPC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
12 czerwca 2013 BPC Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
6 czerwca 2012 BPC WZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej przez spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011, obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji własnych.
15 maja 2012 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
26 marca 2012 BPC Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 BPC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 BPC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
16 maja 2011 BPC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
5 maja 2011 BPC WZA
11 marca 2011 BPC Publikacja raportu za 2010 rok.
15 lutego 2011 BPC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego.
14 lutego 2011 BPC Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
7 grudnia 2010 BPC NWZA ws. połączenia z Totmes Fund SA.