EKIOSK

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
27 czerwca 2024 EKIOSK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2023 rok.
15 maja 2024 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 EKIOSK NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
20 marca 2024 EKIOSK Publikacja raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
21 czerwca 2023 EKIOSK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.
15 maja 2023 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 EKIOSK Publikacja raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
15 sierpnia 2022 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 EKIOSK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
13 maja 2022 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
18 marca 2022 EKIOSK Publikacja raportu za 2021 rok.
10 stycznia 2022 EKIOSK Dzień pierwszego notowania na NC 7.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
12 listopada 2021 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 EKIOSK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.
14 maja 2021 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 EKIOSK Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
12 sierpnia 2020 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
16 czerwca 2020 EKIOSK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
13 maja 2020 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
19 marca 2020 EKIOSK Publikacja raportu za 2019 rok.
13 listopada 2019 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 EKIOSK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
14 maja 2019 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
20 marca 2019 EKIOSK Publikacja raportu za 2018 rok.
12 grudnia 2018 EKIOSK NWZA ws. zmian w statucie.
13 listopada 2018 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 EKIOSK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
15 maja 2018 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
20 marca 2018 EKIOSK Publikacja raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
21 lipca 2017 EKIOSK NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
16 maja 2017 EKIOSK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki (podjęcie uchwały w trybie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych).
15 maja 2017 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 marca 2017 EKIOSK Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 EKIOSK Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
8 listopada 2016 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
14 września 2016 EKIOSK NWZA ws. rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych począwszy od roku 2016 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zmian w statucie.
27 lipca 2016 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
9 czerwca 2016 EKIOSK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
9 maja 2016 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
18 kwietnia 2016 EKIOSK Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 EKIOSK Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
5 listopada 2015 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 EKIOSK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
8 maja 2015 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
22 kwietnia 2015 EKIOSK Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 EKIOSK Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 października 2014 EKIOSK NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
25 czerwca 2014 EKIOSK ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
10 czerwca 2014 EKIOSK Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 EKIOSK Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
19 grudnia 2013 EKIOSK NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2013 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
29 lipca 2013 EKIOSK NWZA ws. w sprawie dalszego istnienia spółki, określenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
28 czerwca 2013 EKIOSK ZWZA ws. m.in. zadysponowania wynikiem finansowym za 2012 rok.
13 czerwca 2013 EKIOSK Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
27 marca 2013 EKIOSK NWZA ws. zmian statutu, zmian w składzie RN, uchylenia uchwały nr 8 ZWZA z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych.
14 lutego 2013 EKIOSK Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 EKIOSK WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok, pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K w trybie subskrypcji zamkniętej.
15 maja 2012 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
2 maja 2012 EKIOSK Pierwszy dzień na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E, G i J.
6 kwietnia 2012 EKIOSK Publikacja raportu za 2011 rok.
10 lutego 2012 EKIOSK Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
21 grudnia 2011 EKIOSK Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
20 grudnia 2011 EKIOSK Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
19 grudnia 2011 EKIOSK NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie ze spółką e-Gazety Sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
31 października 2011 EKIOSK Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
11 sierpnia 2011 EKIOSK Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
5 sierpnia 2011 EKIOSK Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
13 lipca 2011 EKIOSK Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii I.
5 lipca 2011 EKIOSK Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii I.
3 czerwca 2011 EKIOSK Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
16 maja 2011 EKIOSK WZA
11 maja 2011 EKIOSK Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 EKIOSK Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 EKIOSK Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
17 stycznia 2011 EKIOSK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.