SFKPOLKAP

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2024 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
9 sierpnia 2024 SFKPOLKAP Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 SFKPOLKAP Publikacja raportu za 2023 rok.
10 maja 2024 SFKPOLKAP Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
23 lutego 2024 SFKPOLKAP Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
24 listopada 2023 SFKPOLKAP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
14 listopada 2023 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 SFKPOLKAP Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
4 sierpnia 2023 SFKPOLKAP Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 SFKPOLKAP Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 SFKPOLKAP Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
12 listopada 2022 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 SFKPOLKAP Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 SFKPOLKAP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2022 SFKPOLKAP Publikacja raportu za 2021 rok.
14 maja 2022 SFKPOLKAP Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 SFKPOLKAP Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
24 stycznia 2022 SFKPOLKAP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019, pokrycia straty za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
20 grudnia 2021 SFKPOLKAP Publikacja raportu za 2020 rok.
15 listopada 2021 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 SFKPOLKAP Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
21 czerwca 2021 SFKPOLKAP Publikacja raportu IV kwartał 2020 roku.
14 czerwca 2021 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
24 maja 2021 SFKPOLKAP Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
17 maja 2021 SFKPOLKAP Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
10 maja 2021 SFKPOLKAP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2021 SFKPOLKAP Publikacja raportu za 2019 rok.
15 lutego 2021 SFKPOLKAP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
13 sierpnia 2020 SFKPOLKAP Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2020 SFKPOLKAP Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
28 listopada 2019 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 SFKPOLKAP Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
6 sierpnia 2019 SFKPOLKAP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
27 czerwca 2019 SFKPOLKAP Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2019 SFKPOLKAP Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 SFKPOLKAP Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 SFKPOLKAP Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
11 maja 2018 SFKPOLKAP Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
12 lutego 2018 SFKPOLKAP Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
7 lutego 2018 SFKPOLKAP NWZA ws. zwykłego widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F z całkowitym wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2017 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 SFKPOLKAP Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 SFKPOLKAP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 SFKPOLKAP Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 SFKPOLKAP Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 SFKPOLKAP Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
22 listopada 2016 SFKPOLKAP NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki, zmiany liczby członków zarządu, zmiany sposobu reprezentacji, zmiany sposobu powoływania członków RN oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
14 listopada 2016 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
26 września 2016 SFKPOLKAP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
12 sierpnia 2016 SFKPOLKAP Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
28 czerwca 2016 SFKPOLKAP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 SFKPOLKAP Publikacja raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 SFKPOLKAP Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 SFKPOLKAP Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
11 lipca 2015 SFKPOLKAP Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 SFKPOLKAP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
19 czerwca 2015 SFKPOLKAP Publikacja raportu za 2014 rok.
12 maja 2015 SFKPOLKAP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 marca 2015 SFKPOLKAP NWZA ws. zmian w składzie RN.
12 lutego 2015 SFKPOLKAP Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 SFKPOLKAP Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
31 lipca 2014 SFKPOLKAP Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
15 lipca 2014 SFKPOLKAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
11 lipca 2014 SFKPOLKAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
30 czerwca 2014 SFKPOLKAP ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
13 czerwca 2014 SFKPOLKAP Publikacja raportu za 2013 rok.
12 maja 2014 SFKPOLKAP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
12 lutego 2014 SFKPOLKAP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
20 listopada 2013 SFKPOLKAP NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii C.
13 listopada 2013 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
9 września 2013 SFKPOLKAP Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
26 sierpnia 2013 SFKPOLKAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
22 sierpnia 2013 SFKPOLKAP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
13 sierpnia 2013 SFKPOLKAP Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 SFKPOLKAP ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
3 czerwca 2013 SFKPOLKAP Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
13 maja 2013 SFKPOLKAP Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
13 lutego 2013 SFKPOLKAP Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
22 stycznia 2013 SFKPOLKAP NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań kredytowych oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
13 listopada 2012 SFKPOLKAP Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
4 września 2012 SFKPOLKAP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
31 sierpnia 2012 SFKPOLKAP Debiut spółki na NC.