INVENTION

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 INVENTION Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 INVENTION Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
26 czerwca 2024 INVENTION ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za rok 2023.
28 maja 2024 INVENTION Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 INVENTION Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 INVENTION Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
15 listopada 2023 INVENTION NWZA ws. powołania członka RN.
14 listopada 2023 INVENTION Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 INVENTION Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 INVENTION ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za rok 2022.
31 maja 2023 INVENTION Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 INVENTION Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 INVENTION Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 INVENTION Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
26 września 2022 INVENTION Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
6 września 2022 INVENTION Split akcji w stosunku 1:4.
16 sierpnia 2022 INVENTION Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 INVENTION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz podziału (splitu) wartości nominalnej akcji.
31 maja 2022 INVENTION Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 INVENTION Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 INVENTION Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 INVENTION Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 INVENTION Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 INVENTION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
18 maja 2021 INVENTION Publikacja raportu za 2020 rok.
17 maja 2021 INVENTION Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
29 marca 2021 INVENTION NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz zmian w składzie RN.
15 lutego 2021 INVENTION Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
16 listopada 2020 INVENTION Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
6 października 2020 INVENTION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
14 sierpnia 2020 INVENTION Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 INVENTION Publikacja raportu za 2019 rok.
15 czerwca 2020 INVENTION NWZA ws. zmian w składzie RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej.
15 maja 2020 INVENTION Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 INVENTION Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 INVENTION Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 INVENTION Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
14 czerwca 2019 INVENTION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
14 czerwca 2019 INVENTION Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
13 czerwca 2019 INVENTION Scalenie akcji w stosunku 4:1.
6 czerwca 2019 INVENTION Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
3 czerwca 2019 INVENTION Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
15 maja 2019 INVENTION Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 INVENTION Publikacja raportu za 2018 rok.
27 lutego 2019 INVENTION NWZA ws. zmiany uchwały nr 15 ZWZ z dnia 28 czerwca 2018.
14 lutego 2019 INVENTION Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
20 listopada 2018 INVENTION NWZA ws. powołania członków RN na kolejną kadencję, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia serii akcji, scalenia akcji, zmiany statutu.
14 listopada 2018 INVENTION Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 INVENTION Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 INVENTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
30 maja 2018 INVENTION Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 INVENTION Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 INVENTION Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
29 stycznia 2018 INVENTION NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej.
14 listopada 2017 INVENTION Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 INVENTION Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
26 lipca 2017 INVENTION NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 czerwca 2017 INVENTION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
30 maja 2017 INVENTION Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 INVENTION Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 INVENTION Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
2 stycznia 2017 INVENTION Dzień pierwszego notowania na NC 97.587.157 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
14 listopada 2016 INVENTION Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 INVENTION Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 INVENTION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
3 czerwca 2016 INVENTION Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 INVENTION Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 INVENTION Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
3 lutego 2016 INVENTION NWZA ws. zmiany statutu.
4 stycznia 2016 INVENTION NWZA ws. zmiany statutu.
27 listopada 2015 INVENTION Początek notowań spółki CDE (CDE) pod nazwą ATHOS (AVC), w związku ze zmianą firmy.
12 listopada 2015 INVENTION Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
25 września 2015 INVENTION Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
21 września 2015 INVENTION Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
25 sierpnia 2015 INVENTION NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
13 sierpnia 2015 INVENTION Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
31 lipca 2015 INVENTION Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
29 czerwca 2015 INVENTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 maja 2015 INVENTION Publikacja raportu za 2014 rok.
20 maja 2015 INVENTION Pierwszy dzień notowania na NC 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 maja 2015 INVENTION Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 INVENTION Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
30 października 2014 INVENTION Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 INVENTION Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 INVENTION ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii F do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
29 maja 2014 INVENTION Publikacja raportu za 2013 rok.
13 maja 2014 INVENTION Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
13 lutego 2014 INVENTION Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 INVENTION Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 sierpnia 2013 INVENTION Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
21 czerwca 2013 INVENTION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
14 maja 2013 INVENTION Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku oraz za cały 2012 rok.
27 marca 2013 INVENTION Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
25 marca 2013 INVENTION Debiut spółki na NC.