AUTOSPA

Data Spółka Wydarzenie
10 stycznia 2023 AUTOSPA Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
14 listopada 2022 AUTOSPA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 AUTOSPA Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
31 maja 2022 AUTOSPA Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 AUTOSPA Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
23 lutego 2022 AUTOSPA Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
30 listopada 2021 AUTOSPA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
15 października 2021 AUTOSPA Publikacja raportu za 2020 rok.
16 sierpnia 2021 AUTOSPA Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
17 maja 2021 AUTOSPA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
15 lutego 2021 AUTOSPA Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
4 grudnia 2020 AUTOSPA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
25 listopada 2020 AUTOSPA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
14 września 2020 AUTOSPA Publikacja raportu za 2019 rok.
14 sierpnia 2020 AUTOSPA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 AUTOSPA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
11 maja 2020 AUTOSPA NWZA ws. połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 Spółka komandytowo-akcyjna.
14 lutego 2020 AUTOSPA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
20 stycznia 2020 AUTOSPA NWZA ws. połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
14 listopada 2019 AUTOSPA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 AUTOSPA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 AUTOSPA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 AUTOSPA Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 AUTOSPA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 AUTOSPA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 AUTOSPA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 AUTOSPA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 AUTOSPA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 AUTOSPA Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 AUTOSPA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
8 marca 2018 AUTOSPA Dzień pierwszego notowania na NC 83.334 akcji zwykłych na okaziciela serii N3.
14 lutego 2018 AUTOSPA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 AUTOSPA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 AUTOSPA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 AUTOSPA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 AUTOSPA Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 AUTOSPA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
23 marca 2017 AUTOSPA Dzień pierwszego notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, ,N1, N2, O i P.
14 lutego 2017 AUTOSPA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 AUTOSPA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 AUTOSPA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 AUTOSPA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
3 czerwca 2016 AUTOSPA Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 AUTOSPA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
13 kwietnia 2016 AUTOSPA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru akcji serii P oraz zmiany statutu.
12 lutego 2016 AUTOSPA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 AUTOSPA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 AUTOSPA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 AUTOSPA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
4 czerwca 2015 AUTOSPA Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 AUTOSPA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 lutego 2015 AUTOSPA Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii O nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
19 lutego 2015 AUTOSPA Początek zapisów na akcje serii O nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
18 lutego 2015 AUTOSPA Przydział akcji serii O objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
16 lutego 2015 AUTOSPA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
9 lutego 2015 AUTOSPA Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii O w wykonaniu prawa poboru.
23 stycznia 2015 AUTOSPA Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii O w wykonaniu prawa poboru.
16 stycznia 2015 AUTOSPA Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O.
18 grudnia 2014 AUTOSPA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 AUTOSPA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 AUTOSPA Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 AUTOSPA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
6 czerwca 2014 AUTOSPA Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 AUTOSPA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 AUTOSPA NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 lutego 2014 AUTOSPA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
7 stycznia 2014 AUTOSPA NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D1, D2 oraz D3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, N1, N2 oraz N3 z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów, wyrażenia zgody na dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2 oraz N3 do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 AUTOSPA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 AUTOSPA Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 AUTOSPA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
24 czerwca 2013 AUTOSPA Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 AUTOSPA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 AUTOSPA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 AUTOSPA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
28 sierpnia 2012 AUTOSPA NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 sierpnia 2012 AUTOSPA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
9 lipca 2012 AUTOSPA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
30 czerwca 2012 AUTOSPA WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
14 czerwca 2012 AUTOSPA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 AUTOSPA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
12 kwietnia 2012 AUTOSPA Debiut spółki na NC.