PURE

Data Spółka Wydarzenie
30 listopada 2020 PURE Zakończenie zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
24 listopada 2020 PURE Rozpoczęcie zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
23 listopada 2020 PURE Budowa księgi popytu na akcje serii E.
12 listopada 2020 PURE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 PURE Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
26 czerwca 2020 PURE ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty.
16 czerwca 2020 PURE Dzień pierwszego notowania na NC 185.400 akcji serii A oraz 296.500 akcji serii B1.
15 maja 2020 PURE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 PURE Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 PURE Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
18 grudnia 2019 PURE NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia zarządowi nowego upoważnienia, wprowadzenie akcji serii A i B1 na NC.
14 listopada 2019 PURE Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 PURE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
1 sierpnia 2019 PURE Dzień pierwszego notowania na NC 481.590 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 maja 2019 PURE Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 maja 2019 PURE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
20 marca 2019 PURE Publikacja raportu za 2018 rok.
11 grudnia 2018 PURE Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 544.100 akcji serii B2 oraz 146.410 akcji serii C.