PURE

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2024 PURE Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
16 września 2024 PURE Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
15 maja 2024 PURE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 PURE Publikacja raportu za 2023 rok.
27 marca 2024 PURE NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie istotnych aktywów w formie zbioru składników majątkowych spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
18 marca 2024 PURE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
21 lutego 2024 PURE Wprowadzenie do obrotu na GPW 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
19 lutego 2024 PURE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę (jako pożyczkobiorcę) umowy pożyczki z prezesem zarządu spółki (jako pożyczkodawcą).
19 grudnia 2023 PURE Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii I oraz przyjmowania zapisów i wpłat od inwestorów indywidualnych.
19 grudnia 2023 PURE Odwołanie oferty publicznej akcji serii I.
13 grudnia 2023 PURE Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii I oraz przyjmowania zapisów i wpłat od inwestorów indywidualnych.
15 listopada 2023 PURE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
31 sierpnia 2023 PURE Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
25 maja 2023 PURE ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok 2022.
15 maja 2023 PURE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
31 marca 2023 PURE Publikacja raportu za 2022 rok.
27 stycznia 2023 PURE Wprowadzenie do obrotu na GPW 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
15 listopada 2022 PURE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 września 2022 PURE Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
23 czerwca 2022 PURE ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok 2021.
16 maja 2022 PURE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
31 marca 2022 PURE Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 PURE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
10 września 2021 PURE Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
21 czerwca 2021 PURE ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok 2020.
17 maja 2021 PURE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
31 marca 2021 PURE Publikacja raportu za 2020 rok.
4 lutego 2021 PURE Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
3 lutego 2021 PURE Dzień ostatniego notowania na GPW 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 grudnia 2020 PURE Wprowadzenie do obrotu na GPW 185.400 akcji serii A, 296.500 akcji serii B1, 544.100 akcji serii B2, 146.410 akcji serii C, 481.590 akcji serii D, 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A, B1, B2, C i D.
30 listopada 2020 PURE Zakończenie zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
24 listopada 2020 PURE Rozpoczęcie zapisów na akcje serii E w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
23 listopada 2020 PURE Budowa księgi popytu na akcje serii E.
12 listopada 2020 PURE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 PURE Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
26 czerwca 2020 PURE ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty.
16 czerwca 2020 PURE Dzień pierwszego notowania na NC 185.400 akcji serii A oraz 296.500 akcji serii B1.
15 maja 2020 PURE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 PURE Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 PURE Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
18 grudnia 2019 PURE NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia zarządowi nowego upoważnienia, wprowadzenie akcji serii A i B1 na NC.
14 listopada 2019 PURE Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
13 sierpnia 2019 PURE Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
1 sierpnia 2019 PURE Dzień pierwszego notowania na NC 481.590 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 maja 2019 PURE Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 maja 2019 PURE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
20 marca 2019 PURE Publikacja raportu za 2018 rok.
11 grudnia 2018 PURE Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 544.100 akcji serii B2 oraz 146.410 akcji serii C.