DDISTANCE

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2020 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
26 sierpnia 2020 DDISTANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
12 sierpnia 2020 DDISTANCE Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
13 maja 2020 DDISTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
28 kwietnia 2020 DDISTANCE Publikacja raportu za 2019 rok.
27 lutego 2020 DDISTANCE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia prawa poboru, zmian statutu, zmian Regulaminu RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, odwołania członka RN.
13 lutego 2020 DDISTANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
8 listopada 2019 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 DDISTANCE Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 DDISTANCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
9 maja 2019 DDISTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
17 kwietnia 2019 DDISTANCE Publikacja raportu za 2018 rok.
8 lutego 2019 DDISTANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
31 października 2018 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
31 lipca 2018 DDISTANCE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 DDISTANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
11 maja 2018 DDISTANCE Publikacja raportu za 2017 rok.
27 kwietnia 2018 DDISTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
6 lutego 2018 DDISTANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
7 listopada 2017 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
8 sierpnia 2017 DDISTANCE Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 DDISTANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
29 maja 2017 DDISTANCE Publikacja raportu za 2016 rok.
9 maja 2017 DDISTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
7 lutego 2017 DDISTANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
20 października 2016 DDISTANCE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
23 września 2016 DDISTANCE Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 10.912.000 akcji serii A oraz 2.200.000 akcji serii B.