DDISTANCE

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 DDISTANCE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 DDISTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 DDISTANCE Publikacja raportu za 2023 rok.
28 grudnia 2023 DDISTANCE NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na stworzenie gry, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
13 listopada 2023 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
10 sierpnia 2023 DDISTANCE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 DDISTANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
12 maja 2023 DDISTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
13 marca 2023 DDISTANCE Publikacja raportu za 2022 rok.
10 listopada 2022 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
11 sierpnia 2022 DDISTANCE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 DDISTANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
12 maja 2022 DDISTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 marca 2022 DDISTANCE Publikacja raportu za 2021 rok.
8 listopada 2021 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
24 września 2021 DDISTANCE Odstąpienie od przeprowadzenia oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C.
31 sierpnia 2021 DDISTANCE Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji.
9 sierpnia 2021 DDISTANCE Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
24 czerwca 2021 DDISTANCE Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje nowej emisji.
1 czerwca 2021 DDISTANCE ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej.
10 maja 2021 DDISTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
12 marca 2021 DDISTANCE Publikacja raportu za 2020 rok.
12 listopada 2020 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
26 sierpnia 2020 DDISTANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
12 sierpnia 2020 DDISTANCE Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
13 maja 2020 DDISTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
28 kwietnia 2020 DDISTANCE Publikacja raportu za 2019 rok.
27 lutego 2020 DDISTANCE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia prawa poboru, zmian statutu, zmian Regulaminu RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, odwołania członka RN.
13 lutego 2020 DDISTANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
8 listopada 2019 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
9 sierpnia 2019 DDISTANCE Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 DDISTANCE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
9 maja 2019 DDISTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
17 kwietnia 2019 DDISTANCE Publikacja raportu za 2018 rok.
8 lutego 2019 DDISTANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
31 października 2018 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
31 lipca 2018 DDISTANCE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 DDISTANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
11 maja 2018 DDISTANCE Publikacja raportu za 2017 rok.
27 kwietnia 2018 DDISTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
6 lutego 2018 DDISTANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
7 listopada 2017 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
8 sierpnia 2017 DDISTANCE Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 DDISTANCE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
29 maja 2017 DDISTANCE Publikacja raportu za 2016 rok.
9 maja 2017 DDISTANCE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
7 lutego 2017 DDISTANCE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 DDISTANCE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
20 października 2016 DDISTANCE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
23 września 2016 DDISTANCE Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 10.912.000 akcji serii A oraz 2.200.000 akcji serii B.