SUNDRAGON

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 SUNDRAGON Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 SUNDRAGON Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 SUNDRAGON Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 SUNDRAGON Publikacja raportu za 2023 rok.
14 lutego 2024 SUNDRAGON Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 SUNDRAGON Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 SUNDRAGON Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
26 lipca 2023 SUNDRAGON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2023 SUNDRAGON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 SUNDRAGON Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 SUNDRAGON Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
11 kwietnia 2023 SUNDRAGON NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 lutego 2023 SUNDRAGON Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 SUNDRAGON Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 SUNDRAGON Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 SUNDRAGON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
16 maja 2022 SUNDRAGON Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
10 maja 2022 SUNDRAGON Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 SUNDRAGON Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
28 grudnia 2021 SUNDRAGON NWZA ws. zmian w składzie RN, uchylenia uchwały nr 21 ZWZ z 24 czerwca 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
12 listopada 2021 SUNDRAGON Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
3 listopada 2021 SUNDRAGON Split akcji w stosunku 1:10.
20 sierpnia 2021 SUNDRAGON Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
13 sierpnia 2021 SUNDRAGON Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
24 czerwca 2021 SUNDRAGON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym w 2020, dalszego istnienia spółki, podziału (splitu) wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
14 maja 2021 SUNDRAGON Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
19 marca 2021 SUNDRAGON Publikacja raportu za 2020 rok.
10 lutego 2021 SUNDRAGON NWZA ws. podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany statutu.
18 listopada 2020 SUNDRAGON NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, zmian w statucie, zmian osobowych w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
13 listopada 2020 SUNDRAGON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 SUNDRAGON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 SUNDRAGON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
28 maja 2020 SUNDRAGON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 SUNDRAGON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 SUNDRAGON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 SUNDRAGON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 SUNDRAGON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 SUNDRAGON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 SUNDRAGON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 SUNDRAGON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 SUNDRAGON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 SUNDRAGON Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 SUNDRAGON Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
25 czerwca 2018 SUNDRAGON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
14 maja 2018 SUNDRAGON Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 SUNDRAGON Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 SUNDRAGON Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
10 listopada 2017 SUNDRAGON Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 SUNDRAGON Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
5 czerwca 2017 SUNDRAGON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
12 maja 2017 SUNDRAGON Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 SUNDRAGON Publikacja raportu za 2016 rok.
10 lutego 2017 SUNDRAGON Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 SUNDRAGON Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 SUNDRAGON Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
7 czerwca 2016 SUNDRAGON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 SUNDRAGON Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
5 maja 2016 SUNDRAGON Publikacja raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 SUNDRAGON Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
7 stycznia 2016 SUNDRAGON Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
13 listopada 2015 SUNDRAGON Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
6 października 2015 SUNDRAGON NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.
14 sierpnia 2015 SUNDRAGON Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 SUNDRAGON ZWZA ws. m.in. podziału zysku i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy.
15 maja 2015 SUNDRAGON Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
13 lutego 2015 SUNDRAGON Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 SUNDRAGON Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 SUNDRAGON Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 SUNDRAGON ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 SUNDRAGON Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 SUNDRAGON Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
12 lutego 2014 SUNDRAGON Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 SUNDRAGON Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 SUNDRAGON Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
18 czerwca 2013 SUNDRAGON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
21 maja 2013 SUNDRAGON Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 SUNDRAGON Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 SUNDRAGON Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 lutego 2013 SUNDRAGON NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2012 SUNDRAGON Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
16 sierpnia 2012 SUNDRAGON Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 SUNDRAGON WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 czerwca 2012 SUNDRAGON Publikacja raportu za 2011 rok.
16 maja 2012 SUNDRAGON Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 SUNDRAGON Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
5 stycznia 2012 SUNDRAGON NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 SUNDRAGON Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 SUNDRAGON Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
28 czerwca 2011 SUNDRAGON WZA
13 czerwca 2011 SUNDRAGON Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 SUNDRAGON Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 SUNDRAGON Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
27 grudnia 2010 SUNDRAGON Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
22 grudnia 2010 SUNDRAGON Debiut spółki na NC.