FARM51

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 FARM51 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
31 maja 2024 FARM51 Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 FARM51 Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
28 czerwca 2023 FARM51 ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
31 maja 2023 FARM51 Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 FARM51 Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 FARM51 ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
31 maja 2022 FARM51 Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 FARM51 Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 FARM51 ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
28 maja 2021 FARM51 Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
6 maja 2021 FARM51 Dzień pierwszego notowania na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
12 lutego 2021 FARM51 Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
11 sierpnia 2020 FARM51 NWZA ws. przyjęcia pisemnej opinii zarządu uzasadniającej powody przyznania zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
29 czerwca 2020 FARM51 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
29 maja 2020 FARM51 Publikacja raportu za 2019 rok.
15 maja 2020 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
1 kwietnia 2020 FARM51 Dzień pierwszego notowania na NC 505.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
14 lutego 2020 FARM51 Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 FARM51 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
31 maja 2019 FARM51 Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
1 kwietnia 2019 FARM51 Dzień pierwszego notowania na NC 213.478 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
14 lutego 2019 FARM51 Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 FARM51 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
26 czerwca 2018 FARM51 Przydział akcji serii I.
25 czerwca 2018 FARM51 Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
15 czerwca 2018 FARM51 Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
14 czerwca 2018 FARM51 Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii I.
11 czerwca 2018 FARM51 Początek budowy księgi popytu na akcje serii I.
30 maja 2018 FARM51 Publikacja raportu za 2017 rok.
21 maja 2018 FARM51 NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru oraz zmian statutu.
15 maja 2018 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 FARM51 Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
6 lutego 2018 FARM51 Dzień pierwszego notowania na NC 94.800 akcji serii A oraz 1.000.000 akcji serii F.
14 listopada 2017 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 FARM51 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.
31 maja 2017 FARM51 Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 marca 2017 FARM51 Dzień pierwszego notowania na NC 785.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
14 lutego 2017 FARM51 Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 FARM51 ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na GPW.
3 czerwca 2016 FARM51 Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 FARM51 Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
19 października 2015 FARM51 Pierwszy dzień notowania na NC 1.300.000 na okaziciela serii H.
5 października 2015 FARM51 NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2015 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 FARM51 ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
29 maja 2015 FARM51 Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
2 kwietnia 2015 FARM51 NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej oraz subskrypcji zamkniętej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 FARM51 Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
26 listopada 2014 FARM51 NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 FARM51 ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
16 maja 2014 FARM51 Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 FARM51 Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 FARM51 ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
11 czerwca 2013 FARM51 Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 FARM51 Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 grudnia 2012 FARM51 Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2012 FARM51 Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 FARM51 Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 FARM51 NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii E.
27 czerwca 2012 FARM51 WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 9 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
12 czerwca 2012 FARM51 Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 FARM51 Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 marca 2012 FARM51 Debiut spółki na NC.