SEVENET

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2024 SEVENET Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025.
21 października 2024 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2023/2024.
12 sierpnia 2024 SEVENET Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2023/2024.
13 maja 2024 SEVENET Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.
12 lutego 2024 SEVENET Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2023/2024.
11 grudnia 2023 SEVENET Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
5 grudnia 2023 SEVENET Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
4 grudnia 2023 SEVENET Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
27 listopada 2023 SEVENET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023
13 listopada 2023 SEVENET Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
23 października 2023 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.
11 sierpnia 2023 SEVENET Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023.
12 maja 2023 SEVENET Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
10 lutego 2023 SEVENET Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.
28 grudnia 2022 SEVENET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022.
28 listopada 2022 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
14 listopada 2022 SEVENET Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
19 października 2022 SEVENET NWZA ws. wyboru uzupełniającego członka RN.
11 sierpnia 2022 SEVENET Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022.
12 maja 2022 SEVENET Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
15 lutego 2022 SEVENET Dzień pierwszego notowania na NC 539.999 akcji serii G oraz 83.333 akcji serii H.
11 lutego 2022 SEVENET Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.
30 grudnia 2021 SEVENET Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
24 grudnia 2021 SEVENET Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
22 grudnia 2021 SEVENET Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
26 listopada 2021 SEVENET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021.
12 listopada 2021 SEVENET Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
25 października 2021 SEVENET Dzień pierwszego notowania na NC 1.079.998 akcji serii G oraz 3.333 akcji serii H.
22 października 2021 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
12 sierpnia 2021 SEVENET Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.
13 maja 2021 SEVENET Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
11 lutego 2021 SEVENET Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
27 listopada 2020 SEVENET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020.
13 listopada 2020 SEVENET Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
23 października 2020 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
13 sierpnia 2020 SEVENET Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
14 maja 2020 SEVENET Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
13 lutego 2020 SEVENET Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
23 grudnia 2019 SEVENET Pierwszy dzień notowania na NC 316.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
5 grudnia 2019 SEVENET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019.
14 listopada 2019 SEVENET Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
31 października 2019 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
14 sierpnia 2019 SEVENET Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
28 czerwca 2019 SEVENET NWZA ws. zmiany uchwały nr 05/06/2018 z 25 czerwca 2018, decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu na NC, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członka zarządu ds. technicznych, decyzji o dematerializacji akcji serii H i wprowadzenia ich do obrotu na NC, zmiany statutu.
15 maja 2019 SEVENET Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
14 lutego 2019 SEVENET Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
6 grudnia 2018 SEVENET ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018, rozliczenia w księgach połączenia z SEVENTICA Sp. z o.o. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
14 listopada 2018 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
8 listopada 2018 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
14 sierpnia 2018 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
25 czerwca 2018 SEVENET NWZA ws. przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla zarządu i emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu oraz zwiększenia składu RN.
15 maja 2018 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
14 lutego 2018 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
20 grudnia 2017 SEVENET Dzień pierwszego notowania na NC 380.545 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
4 grudnia 2017 SEVENET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016/2017 oraz uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/06/2017 r z dnia 30.06.2017 r.
13 listopada 2017 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
2 listopada 2017 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
11 sierpnia 2017 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
30 czerwca 2017 SEVENET NWZA ws. połączenia SEVENET S.A. ze spółką SEVENTICA Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie oraz zmiany roku obrotowego spółki i zmiany § 31 statutu.
12 maja 2017 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
27 kwietnia 2017 SEVENET NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu.
14 lutego 2017 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
8 grudnia 2016 SEVENET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015/2016.
14 listopada 2016 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
10 listopada 2016 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
13 sierpnia 2016 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
20 lipca 2016 SEVENET Dzień pierwszego notowania na NC 600.610 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
7 czerwca 2016 SEVENET NWZA ws. wyboru uzupełniającego członka RN oraz zmiany ustalenia zasady reprezentacji spółki i związanej z tym zmiany statutu.
13 maja 2016 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
18 lutego 2016 SEVENET Przydział akcji serii E objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
12 lutego 2016 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
8 lutego 2016 SEVENET Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii E.
3 lutego 2016 SEVENET NWZA ws. wyboru uzupełniającego członka RN.
2 lutego 2016 SEVENET Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii E.
31 stycznia 2016 SEVENET Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
30 listopada 2015 SEVENET ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.
13 listopada 2015 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
4 listopada 2015 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
14 sierpnia 2015 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
3 sierpnia 2015 SEVENET NWZA ws. ustalenia liczby członków RN nowej kadencji, dokonania wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zmiany ustalenia zasady reprezentacji spółki i związanej z tym zmiany statutu i in.
14 maja 2015 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
13 lutego 2015 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
4 grudnia 2014 SEVENET ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013/2014 oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
5 listopada 2014 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
27 października 2014 SEVENET NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
11 lipca 2014 SEVENET Pierwszy dzień notowań na NC 333.825 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
15 maja 2014 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
10 kwietnia 2014 SEVENET NWZA ws. zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
14 lutego 2014 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
13 lutego 2014 SEVENET NWZA ws. zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
5 grudnia 2013 SEVENET ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013, przyznania warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego, zmian w składzie RN.
15 listopada 2013 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za okres od 01.07.2012 do 30.06.2013.
14 listopada 2013 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
12 listopada 2013 SEVENET Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
29 października 2013 SEVENET Publikacja jednostkowego raportu za okres od 01.07.2012 do 30.06.2013.
14 sierpnia 2013 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
12 sierpnia 2013 SEVENET Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
14 maja 2013 SEVENET Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
13 maja 2013 SEVENET Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
12 lutego 2013 SEVENET Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
25 stycznia 2013 SEVENET Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
11 stycznia 2013 SEVENET Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
9 stycznia 2013 SEVENET Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
19 grudnia 2012 SEVENET WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012.
23 listopada 2012 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
14 listopada 2012 SEVENET Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
14 sierpnia 2012 SEVENET Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
14 maja 2012 SEVENET Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
14 lutego 2012 SEVENET Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
23 grudnia 2011 SEVENET WZA
14 listopada 2011 SEVENET Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
7 października 2011 SEVENET Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
17 sierpnia 2011 SEVENET Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
12 sierpnia 2011 SEVENET Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
12 sierpnia 2011 SEVENET Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
11 sierpnia 2011 SEVENET Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
8 czerwca 2011 SEVENET Debiut spółki na NC.