FALCON

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
30 maja 2024 FALCON Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 FALCON Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
31 maja 2023 FALCON Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 FALCON Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 FALCON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r.
6 czerwca 2022 FALCON Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
30 maja 2022 FALCON Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 FALCON Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
25 sierpnia 2021 FALCON NWZA ws. powołania członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
16 sierpnia 2021 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
10 sierpnia 2021 FALCON NWZA ws. powołania członków RN.
9 lipca 2021 FALCON Dzień pierwszego notowania na NC 840.014 akcji serii B oraz 399.230 akcji serii C.
30 czerwca 2021 FALCON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 r.
17 maja 2021 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
21 marca 2021 FALCON Publikacja raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 czerwca 2020 FALCON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 r.
15 maja 2020 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
18 lutego 2020 FALCON Publikacja raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 FALCON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
4 listopada 2019 FALCON NWZA ws. uchylenia uchwały nr 7 NWZ z 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w statucie, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, zmiany statutu oraz użycia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
14 sierpnia 2019 FALCON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
25 czerwca 2019 FALCON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
17 maja 2019 FALCON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 FALCON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
9 kwietnia 2019 FALCON NWZA ws. zmian w statucie, polegających na zmianie nazwy (firmy) spółki, rozszerzeniu przedmiotu działalności spółki oraz obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, a także odwołania i powołania członków RN.
14 lutego 2019 FALCON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
1 sierpnia 2018 FALCON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany przedmiotu działalności spółki, zmiany firmy spółki, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN.
29 czerwca 2018 FALCON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
31 maja 2018 FALCON Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 FALCON Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
28 sierpnia 2017 FALCON ZWZA ws. zmiany uchwały numer 18 ZWZ z 30 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2016, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, zmiany statutu oraz uzupełnienia składu RN.
14 sierpnia 2017 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 FALCON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 KSH.
31 maja 2017 FALCON Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 FALCON Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
1 września 2016 FALCON NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
16 sierpnia 2016 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 FALCON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie aktywów spółki o istotnej wartości.
3 czerwca 2016 FALCON Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 FALCON Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
5 lutego 2016 FALCON Dzień pierwszego notowania na NC 355.534 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
23 listopada 2015 FALCON Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
12 listopada 2015 FALCON Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
6 listopada 2015 FALCON Ostatni dzień notowania na NC jednostkowych praw poboru akcji serii A.
5 listopada 2015 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
30 października 2015 FALCON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
29 października 2015 FALCON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
23 października 2015 FALCON Pierwszy dzień notowania na NC jednostkowych praw poboru akcji serii A.
15 września 2015 FALCON Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii A w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
21 sierpnia 2015 FALCON Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii A.
6 sierpnia 2015 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
5 sierpnia 2015 FALCON Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
4 sierpnia 2015 FALCON Scalenie akcji w stosunku 243:1.
23 lipca 2015 FALCON Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 czerwca 2015 FALCON ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
26 maja 2015 FALCON Publikacja raportu za 2014 rok.
7 maja 2015 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
7 kwietnia 2015 FALCON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H, połączenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz zmiany statutu.
5 lutego 2015 FALCON Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
3 grudnia 2014 FALCON NWZA ws. zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C, D, E, F i G, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
10 listopada 2014 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
25 czerwca 2014 FALCON ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat oraz zmian w składzie RN.
28 maja 2014 FALCON Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
19 lutego 2014 FALCON NWZA ws. powołanie członka RN.
14 lutego 2014 FALCON Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
12 sierpnia 2013 FALCON NWZA ws. zmian w składzie RN.
24 czerwca 2013 FALCON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2013 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
10 maja 2013 FALCON Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 FALCON Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
10 stycznia 2013 FALCON NWZA ws. zmiany statutu w zakresie zmiany sposobu reprezentacji oraz przyjęcia regulaminu RN.
19 grudnia 2012 FALCON Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E i F.
18 grudnia 2012 FALCON Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
8 listopada 2012 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
21 sierpnia 2012 FALCON Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
16 sierpnia 2012 FALCON WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
14 sierpnia 2012 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
20 lipca 2012 FALCON Wznowienie obrotu akcjami spółki.
5 lipca 2012 FALCON Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NC opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.
6 czerwca 2012 FALCON WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
22 maja 2012 FALCON Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 FALCON Notowanie na NC praw poboru akcji serii F.
5 marca 2012 FALCON Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 lutego 2012 FALCON Początek notowań spółki EENERGO (EEN) pod nazwą EASTSIDE (ESC), w związku ze zmianą firmy.
1 lutego 2012 FALCON Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
10 stycznia 2012 FALCON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji z prawem poboru, zmiany firmy i siedziby oraz zmian w statucie i w składzie RN.
14 listopada 2011 FALCON Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 FALCON Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
12 lipca 2011 FALCON Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
11 lipca 2011 FALCON Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
7 lipca 2011 FALCON Split akcji w stosunku 1:5.
24 czerwca 2011 FALCON WZA
30 maja 2011 FALCON Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 FALCON Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
30 marca 2011 FALCON Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
28 lutego 2011 FALCON Zamknięcie subskrypcji akcji serii D.
22 lutego 2011 FALCON Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2011 FALCON Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
25 stycznia 2011 FALCON Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
10 stycznia 2011 FALCON Otwarcie subskrypcji akcji serii D.
20 grudnia 2010 FALCON Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
6 grudnia 2010 FALCON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, podziału akcji oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
8 października 2010 FALCON Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.